Slijedi rebalans i zaduženje od 350 miliona kod domaćih banaka

Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem dala je juče saglasnost na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i uputila ga Vladi, koja će već danas o njemu raspravljati.

Cilj je da ga Skupština usvoji u naredne dvije sedmice, kako bi se moglo isplatiti vanredno povećanje minimalne penzije, platili dugovi Fonda zdravstva da bi se normalizovalo snabdijevanje ljekovima, isplatio dio uvećanih socijalnih davanja, isplatile vanredno uvećane zarade u zdravstvu i prosvjeti, riješio problem Željezare… Rebalans je pripremilo ministarstvo finansija kojim četiri mjeseca rukovodi Aleksandar Damjanović.

Zbog rasta troškova za plate, penzije, socijalna davanja i smanjenje prihoda zbog izmjene zakona iz projekta “Evropa sad” i snižavanja akciza na gorivo, deficit budžeta povećan je sa planiranih 268 na 438 miliona eura, odnosno za 170 miliona.

Za kupovinu hartija od vrijednosti (akcije državnih firmi – EPCG da bi kupila Željezaru) vanredno je predviđeno 25 miliona eura, pa su ukupna nedostajuća sredstva porasla za 195 milion eura.

Ostalo zaduženje za nastavak auto-puta
Tako su i potrebe za finansiranje povećane sa 560 miliona (gdje se 252 miliona odnosila na vraćanje starih dugova i 93 miliona za kamate) na 756 miliona eura.

Među ovim zaduženjima je ranije predviđeni kredit od 200 miliona eura za nastavak gradnje dionice auto-puta od Evropske investicione banke, iako je upitno da li će biti povučen u ovoj godini jer kasni izrada studija i projekta. Tu su i krediti od 57 miliona eura za izgradnju zdravstvenih ustanova, 32 za rekonstrukciju željeznučkih pruga, 83 miliona za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, 30 miliona za podršku zdravstvenom sistemu, 50 miliona za nabavku dva patrolna broda, 23 miliona za projekte reciklaže otpada… Većina ovih zaduženja su povoljni krediti kod evropskih razvojnih banaka.

Ranije je budžetom bilo predviđeno da se nedostajuća sredstva od 560 miliona pokriju trošenjem depozita od 385 miliona eura, preostala iz zaduženja od decembra 2020. godine, kao i od novog zaduženja od 170 miliona eura i prodaje imovine od šest miliona. Sada se rebalansom nedostajuća sredstva od 756 miliona obezbjeđuju zaduženjem od 450 miliona eura, trošenjem depozita od 300 miliona i prodajom imovine od šest miliona.

Pozajmiće 350 miliona od domaćih banaka
Razlika je i što je ranije bilo predviđeno da će se 170 miliona eura zadužiti na međunarodnom tržištu, a sada piše da će se 100 miliona zadužiti na međunarodnom tržištu a 350 milion eura biće krediti i pozajmice iz diomaćih izvora, odnosno banaka u Crnoj Gori. Ranije emitovane državne euroobveznice na Frankfurskoj berzi imale su proteklih mjeseci vrlo veliki pad vrijednosti što ukazuje na nisko povjerenje stranih investitora u crnogorske hartije od vrijednosti, dok domaće banke imaju značajna slobodna likvidna sredstva od depozita u vrijednosti oko milijardu i po eura.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

OHRABRENJE: Deficit budžeta niži 156 miliona eura od plana

Kumulativni budžetski deficit za prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 9,4 miliona eura ili …