Viele Euro Geldscheine

Fond zdravstva molio više puta Ministarstvo finansija za novac

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) od 16. marta 2021. pa do kraja te godine uputio je više dopisa Ministarstvu finansija i socijalnog staranja kojima je ukazano na alarmantnu situaciju u zdravstvenom sistemu i probleme u finasiranju, sa molbom da se obezbijedi dodatni novac kako bi ovaj sistem nesmetano funkcionisao, ali na te dopise iz ministarstva nije bio pozitivnog odgovora.

U tom periodu direktor FZO je bio aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Šćekić dok je ministar finansija i socijalnog stranja tada bio Milojko Spajić.

”Vijesti” imaju uvid u tu dokumentaciju.

Šćekić je juče “Vijestima” kazao da je jasno da Ministarstvo tada nije željelo da razgovara sa njima, a Spajić da su u tom trenutku uradili koliko su mogli.

Neizmirene obaveze FZO po posljednjoj računici Ministarstva finansija su oko 65 miliona eura i taj novac za podmirenje dugova biće obezbijeđen u rebalansu budžeta koji bi danas Vlada trebalo da utvrdi i pošalje Skupštini na usvajanje.

Prema dokumentaciji, Šćekić je 16. marta 2021. dopisom Spajiću ukazao da su limiti potrošnje za FZO za tu godinu u pripremi budžeta niski i da mogu nastati problemi u finasiranju tokom godine, odnosno da može doći do zastoja u snabdijevanju ljekovima i rastu neizmirenih obaveza po svim osnovama.

Nakon toga, 11. avgusta 2021. uputio je dopis Spajiću kojim je tražio da se sagleda mogućnost da se Fondu obezbijedi dodatni novac za potrošnju, jer podaci za prvih sedam mjeseci te godine pokazuju da će do kraja godine nedostajati za izmirenje obaveza nepunih 60 miliona eura pod uslovom da se epidemiološka situacija ne pogorša. Prema toj računici, za ljekove i medicinska sredstva Montefarmu je trebalo 32 miliona, za bruto zarade 11 miliona, za tretman medicinskog otpada 650,38 hiljada, za liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori osam miliona, za ljekove na recept (privatne apoteke) pet miliona, za rashode za labolatorijski materijal tri miliona, za izradu i održavanje softvera 166 hiljada eura.

Dopisi i urgencije
U tom dopisu navedeno je da je Montefarmu za 2021. planirano 68,39 miliona i da je za sedam mjeseci već potrošeno 58,14 miliona, da je za privatne apoteke namijenjeno 17 miliona, od čega je za sedam mjeseci potrošeno 12,7 i do kraja godine ostalo 4,2 miliona, za laboratorijski materijal na kraju sedmog mjeseca je već bilo potrošeno 3,6 miliona i do kraja godine je falilo tri miliona…

Šćekić u istom dopisu objavještava Spajića da osim ovog nedostajućeg novca Fondu svakodnevno pristižu zahtjevi od javnih zdravstvenih ustanova da se obezbijedi dodatni novac mimo budžeta. Za primjere navodi da je opšta bonlica u Bijelom Polju tražila 179,69 hiljada da plati dug za nabavku kiseonika, specijalna bolnica u Brezoviku je tražila 1,6 miliona za nabavku ljekova za onkološke pacijente, barska bolnica je tražila pomoć u finansiranju izgradnje kiseoničke podstanice sa pratećom opremom za distribuciju medicinskog kiseonika (60.000 eura) i 46.000 za nabavku dva paleta tanka za tečni kiseonik od jedne tone za optimalno funkcionisanje, dok je cetinska bolnica tražila novac za izradu podstanice za kiseonik i troškove za dopunskii rad jer se organizuje u tri smjene (29.000 eura). Na ovaj dopis Spajić nije odgovorio.

Istog dana, 11. avgusta, ministarstvo dobija i dopis u kome Fond navodi da je potrebno 4,14 miliona Montefarmu zbog povećanog obima potrošnje kovid ljekova, a što nije planirano prošlogodišnjim budžetom. Naznačeno je da je ta nabavka treba biti hitna. Spajić je 17. avgusta odgovorio da je “ministarstvo mišljenja da se novac potreban za ovu nabavku obezbijedi iz novca koji je planiran Fondu zakonom o budžetu za 2021. godinu”.

Šćekić sedmog septembra piše urgenciju Spajiću u kojoj opet ukazuje da je potrebno obezbijediti dodatni novac do kraja 2021. godine, kao i za vanrednu nabavku ljekova za Montefarm, ali ni na to ministar nije odgovorio. Pisana je i urgencija 30. septembra 2021. godine.

Nakon toga Šćekić piše 20. oktobra pismo Spajiću u kome opet upozorava na probleme Fonda i traži sastanak kako bi ministra i njegove saradnike upoznao sa problemima zdravstvenog sistema, ali i na to pismo Spajić ne odgovara.

Molba za sastanak
”Poslovanje Fonda u 2021. pored neizmirenih obaveza na 31. decembrar 2020. koje iznose oko 40 miliona eura dodatno opterećuje umanjenje budžeta Fonda za oko 10 miliona eura u odnosu na planirani novac koji je bio iskazan kroz nacrt budžeta. Neizmirene obaveze u toku tekuće godine (2021) su se uvećale i uvećavaće se do kraja godine s obzirom na pandemiju koja traje. Ovo za posljedicu ima nedostatak novac na pozicijama na kojima se vrše plaćanja za izdavanje ljekova na recept (privatne apoteke), liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, tretman medicinskog opada, materijalne troškove, održavanje softvera, ljekove i medicinska sredstva Montefarma. Sagledavajući stanje finansija i dinamiku potrošnje obratili smo se Ministarstvu sa zahtjevom za obezbjeđenje nedostajućeg novca do kraja ovog godine 11. avgusta. Istog dana smo uputili još jedan zahtjev da se obezbijedi novac Montefarmu a koji nije planiran budžetom za 2021. Dana 29. septembra smo uputili zahtjev za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za uplatu dospjelih potraživanja za privatne apoteke za jul 2021, a petog oktobra smo se obratili sa zahtjevom za obezbjeđenje nedostajućeg novca za uplatu dospjelih potraživanja za Montefarm”, piše u pismu.

Provjerite slična mjesta

OHRABRENJE: Deficit budžeta niži 156 miliona eura od plana

Kumulativni budžetski deficit za prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 9,4 miliona eura ili …