Tri godine kasni izgradnja solarne elektrane Briska gora

Ključni preduslov za početak izgradnje solarne elektrane (SE) na Briskoj Gori kod Ulcinja je usvajanje izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) za tu opštinu, a kada će taj dokument biti usvojen iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i uređenja prostora za “Vijesti” nije precizirano.

Struja sa Briske Gore trebalo je da poteče krajem 2021. godine, a nadležni iz nekoliko vlada snose odgovornost što ni PUP još nije urađen.

Resor kojim rukovodi ministarka Ana Novaković Đurović ima rok da planski dokument završi do 12. januara 2023. godine, što je, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, veoma upitno. Čak i ako bi bio završen, struje sa Briske Gore, prema ranijem planu, ne bi bilo barem još godinu i po, odnosno do sredine 2024. godine.

Iz resora Novaković Đurović saopštili su da su izmjene PUP-a u fazi nacrta, na koji se, u skladu sa članovima 28 i 29 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, prikupljaju mišljenja nadležnih institucija i Savjeta za reviziju planske dokumentacije.

Nakon toga, Vlada treba da utvrdi nacrt plana i da se sprovede javna rasprava.

”Nakon javne rasprave priprema se izvještaj na koji je potrebno pribaviti pozitivno mišljenje Savjeta za reviziju. Potom se priprema predlog planskog dokumenta koji se dostavlja organima za tehničke uslove na saglasnost, a po pribavljanju saglasnosti plan usvaja Vlada. Kako su sve predmetne aktivnosti uslovljene mišljenjima u skladu sa zakonom, ne možemo definisati precizan datum za donošenje ovog plana”, saopštili su iz Ministarstva za “Vijesti”.

Provjerite slična mjesta

VIJESTI: Izbori u Podgorici krajem septembra

Političari u Glavnom gradu pregovaraju o rješenju krize lokalne vlasti na više nivoa, po principu …