Viele Euro Geldscheine

Vlada izdvaja skoro 500.000 eura za kupovinu akcija CGES-a

Vlada je prihvatila ponudu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za kupovinu 550.047 akcija ovog društva, za šta će iz budžeta izdvojiti skoro 500.000 eura.

To je navedeno u Informaciji o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od strane većinskog vlasnika Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica koju je Vlada usvojila na današnjoj sjednici. Odluka je donijeta saglasno prosječnoj cijeni utvrđenoj Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija, na dan izvršenja transakcije kupovine akcija.

Podržavajući uvećanje državnog kapitala po ovom osnovu, Vlada je za kupovinu sopstvenih akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica opredijelila 489.881,50 eura iz tekuće budžetske rezerve – navedeno je u saopštenju Vlade.

EPCG snabdjevač za period 2023-2025.
Vlada je usvojila Izvještaj o sprovedenim aktivnostima u postupku izbora snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električne energije za period 2023-2025. godine i donijela Odluku o izboru snabdjevača za 2023, 2024. i 2025. godinu.

Nakon sprovedenog javnog postupka, za snabdijevača je izabrana “Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić.

U skladu sa odredbama Zakona o energetici propisana je obaveza izbora Snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca koji vrši snabdijevanje električnom energijom domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV, koji bez svoje krivice ostanu bez snabdjevača ili ugovora o snabdijevanju, odnosno one koji izaberu snabdijevanje preko snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca; kao i ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi. Snabdijevanje ranjivih kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi vrši se uz subvencioniranje mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju, pri čemu je zabranjena obustava snabdijevanja za ovu grupu kupaca, od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije – saopšteno je iz Vlade.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Pribilović: Trenutno u Budvi boravi blizu 22.000 turista

Budva je ove godine imala veoma dobru predsezonu i početak ljetnje turističke sezone, saopšteno je …