Pljevlja: Moguće niže cijene uglja za socijalno ugrožene

Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Dušan Janjušević predložiće članovima Odbora direktora da donesu odluku o subvenciji od 30 odsto na novu cijenu uglja, za sve socijalno ranjive kategorije građana Pljevalja.

”Imajući u vidu da je novi cjenovnik uglja za građane Pljevlja koji je utvrdio izvršni menadžment Rudnika uglja, pogodio socijalno ranjive kategorije građana, te da postoji opasnost pada potražnje i prelaska na zagrijavanje domaćinstava električnom energijom, na prvoj narednoj sjednici predložiću da Odbor direktora kompanije donese odluku o subvencijama od 30 odsto na trenutnu cijenu uglja do 1. novembra ove godine”, saopštio je Janjušević.

Smatra da je ovakav predlog u interesu svih iz razloga povećanja potrebe za štednjom električne energije koja se nameće kao posljedica svjetske energetske krize. Predlog, ističe on, korespondira i sa odlukama matične kompanije EPCG koja je prošle godine dala tromjesečne popuste od 40 odsto na račune za struju upravo ovim kategorijama stanovništva.

Pljevaljski Rudnik uglja od 1. septembra povećao je cijenu uglja za građane Pljevalja za preko 35 odsto. Umjesto dotadašnjih 64 eura po toni, Pljevljaci istu količinu uglja plaćaju 87 eura.

Od 15. avgusta cijena jedne tone uglja, za kupce koji nemaju prebivalište na području opštine Pljevlja je 105 eura.

Veliki broj Pljevljaka nije uspio prethodnih dana da kupi ugalj po starim cijenama, iako pojedini na isporuku čekaju i više od mjesec. Povećanje cijena izazvalo je ogromno negodovanje građana, posebno penzionera i onih koji prethodnih dana nisu uspjeli da kupe ugalj po starim cijenama.

”Odlukom bi Odbor direktora naložio izvršnom direktoru da obezbijedi proceduralno sprovođenje subvencije uz potvrdu o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, potvrdu o penziji nižoj od 222 eura ili potvrdu da je u registru centra za socijalni rad. Prema mom predlogu, ovu subvenciju bi moglo koristiti jedno domaćinstvo na bazi zahtjeva vlasnika objekta koji se nalazi u kategoriji socijalno ranjivih, a količina bi bila ograničena na najviše pet tona. Smatram da je ova odluka neophodna ne samo iz ugla građana i društvene odgovornosti kompanije, već i iz razloga da se smanji udar povećanja potrošnje električne energije za zagrijevanje domaćinstava. Za ovaj predlog očekujem jednoglasnu podršku kolega iz Odbora direktora”, naveo je Janjušević.

Građani Pljevalja do 1. septembra mogli su da kupe ugalj po povlašćenoj cijeni od 64 eura sa PDV-om i akcizom, Ova cijena odnosila se na krupni asortiman, odnosno komad i kocku i građani su mogli da kupe do pet tona uglja uz priloženu kopiju lične karte.

Iz Rudnika ističu da su ogromni poremećaji cijena energenata na svjetskom tržištu uslovili povećanje troškova proizvodnje uglja. Zbog toga je tokom ove godine dva puta došlo do poskupljenja, od kojih su bili izuzeti građani Pljevalja.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Mujović: Elektroprivreda trpi velike gubitke zbog Željezare

EPCG trpi velike gubitke zbog rada Željezare. Pokrenuta je u prošlosti na način što jednostavno …