UPC: Poreski i carinski sistem nije imao posljedica od sajber napada

Uprava prihoda i carina (UPC) saopštila je da njihov poreski i carinski sistem nije imao posljedica od sajber napada na državne servere prije desetak dana, da poreski obveznici nisu imali štete, a da je problem postojao zbog isključivanja sa javne mreže vladinog DNS servera gov.me domena koji je u nadležnosti Ministarstva javne uprave (MJU).

Nekoliko privrednika se proteklih dana obraćalo “Vijestima” sa žalbama da imaju problema sa sistemima Uprave prihoda i carina, da postupak carinjena za uvezenu roba traje duže od uobičajnog zbog čega plaćaju veće troškove za takozvanu “ležarinu” i carinske i špeditorske naknade.

”Poreski sistem UPC nije imao posljedica od sajber napada u smislu eventualnog kompromitovanja podataka ili same poslovne mreže. Za sve vrijeme trajanja sajber napada Informacioni sistem u poreskom sistemu nije bio obaran. Dakle, svi servisi i portali u dijelu poreskog sistema bili su publikovani na javnu mrežu (Internet). Problem u pozivanju servisa nastao je kao posljedica isključivanja sa javne mreže DNS servera gov.me domena koji je u nadležnosti MJU, i koji i dalje nisu dostupni. Službenici UPC su u neposrednom kontaktu sa poreskim obveznicima omogućili rješenje za prevazilaženje ovog problema, i u dijelu elektronske fiskalizacije značajan broj obveznika fiskalizacije nastavio je sa adekvatnim evidentiranjem prometa putem fiskalnog servisa. Istim rješenjem moguće je predavati i poreske prijave na portal eprijava.tax.gov.me, kao i koristiti usluge registracije na portalu efirma.tax.gov.me (CRPS)”, naveli su iz UPC-a.

Oni kažu i da u prethodnom periodu nije bilo prekida rada carinskog informacionog sistema (CIS).

”On je funkcionisao bez prekida 24×7, sve carinske aplikacije su bile funkcionalne i carinski službenici na svim carinskim lokacijama (granice i unutrašnje ispostave) su mogli pouzdano i redovno da obavljaju sve carinske procedure. Napominjem da u CIS-u nije bilo kompromitacije podataka, ugrožavanja rada carinskih aplikacija i radnih stanica krajnjih korisnika.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

OHRABRENJE: Deficit budžeta niži 156 miliona eura od plana

Kumulativni budžetski deficit za prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 9,4 miliona eura ili …