CRNA GORA: Otkaz zbog e-maila upućenog sindikatu

CEDIS je prošle sedmice otpuštio inženjera elektrotehnike Nikolu Šoća, zaduženog za komunikacione veze u operativnoj direkciji sektora za mjerenje. Pobjeda je juče pisala CEDIS-u zašto je Šoću uručen otkaz, ali iz PR službe CEDIS-a nam je pojašnjeno da nijesu vidjeli naša pitanja, jer je i njihov sistem izložen sajber napadima.

U odluci o otkazu, koju je 17. avgusta potpisao direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović, a u koju je Pobjeda imala uvid, navodi se da je Šoć odgovoran što je 29. juna sindikatu poslao imejl: ,,Poštovani izvršni odbore i delegati Direkcije CEDIS-a, taman kad smo mislili da smo odmorili od usvajanja za nas najvažnijeg dokumenta u firmi – Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, a čekajući period da ′sjaše Kurta, a uzajaše Murta′, nesposobnost trenutne političke većine opet je dobila na značaju. Naime, kako je juče raspušten Odbor direktora EPCG, otvorio se novi prostor za manevar izvršnog direktora, čiju prepisku Vam šaljem u atačmentu. Valjalo bi da smo i u ovoj situaciji, kao i u prethodnoj pripravni, kako bismo na vrijeme mogli reagovati i po ko zna koji put zaštiti interese firme“.

U odluci o otkazu se navodi da je u prilogu imejla bio dopis Čađenovićevog asistenta Ivana Jovanovića, upućen šefovima sektora, kojima dostavlja Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa tabelarnim pregledom i organizacionom šemom izjašnjenjem sindikalnih organizacija na prijedlog pravilnika u kome se citira zaključak sa sjednice stručnog kolegijuma od 21. juna ove godine.

  • Time je počinio težu povredu radne obaveze iz člana 26 st.1 tačka 9 Kolektivnog ugovora ,,psihičko zlostavljanje ili ponižavanje drugog zaposlenog sa ciljem ugrožavanja njegovog ugleda, časti, ličnog dostojanstva ili integriteta“, pa mu izvršni direktor shodno članu 145, članu 146 st. 2 tačka 3, član 148 st. 1, 2, 3, 5 i 6, i član 150 Zakona o radu izriče mjeru prestanka radnog odnosa – navodi se u odluci.

Pobjeda je ranije objavila da taj pravilnik predviđa radikalno povećanje broja radnika za čak 300. Time bi se ukupan broj radnika CEDIS-a povećao na 1.926, što je 600 više nego što je bilo prije dolaska Čađenovića, uz veće koeficijente za gotovo sve radnike.

Zbog pritiska Vlade i prijetnjama tužilaštvom zbog enormnog povećanja broja zaposlenih, te procjene sindikata da bi to firmu dovelo pred bankrot i enormno povećalo iznose na računima građana, na kolegijumu CEDIS-a se privremeno odustalo od te sistematizacije. Međutim, Čađenović je samo dan kasnije naložio Jovanoviću da tu sistematizaciju proslijedi šefovima sektora.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović je kadar Demokrata, a na čelu borda je kadar DF-a Rajko Radošević.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Jezera, Medun i Duklja turistički aduti Podgorice

Oko 44.000 turista registrovano je u Podgorici do kraja aprila, a ostvareno je oko 86.000 …