Sindikat traži: Nastavnicima povećati platu na 1.000 eura

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je za “Dan” da će nakon svih predloga ustanova kroz novi granski kolektivni ugovor tražiti od Vlade uvećanje plata nastavnicima sa 750 na 1.000 eura. On ističe da su formalizovali predlog izmjena granskog kolektivnog ugovora kojim će od Ministarstva prosvjete i Vlade zahtijevati da im plate u narednom periodu budud uvećana u odnosu 1:2 sa ljekarima specijalistima. Božović navodi da su pred njima i neriješena pitanja, kao što su ugovori na određeno, obezbjeđivanje prevoza, isplata jubilarnih nagrada i pobošljanje uslova za rad.

– Na Glavnom odboru ćemo još da vidimo koji bi to model mogao da bude, ali tražimo da se povećaju plate za oko 45 odsto i koeficijent složenosti nastavnicima sa sadašnjih 7,67 da bude u prosjeku 11. To bi značilo da plata bude uvećana za oko 250 eura i da iznosi oko 1.000 eura. Samo su ljekarima plate povećane više puta u protekle dvije godine, preko kolektivnog prije dvije godine 10 odsto, pa početkom ove godine i preko Zakona o zaradama u javnom sektoru. Tako specijalisti imaju koeficijent 19,99, a nastavnici u školama 7,67. Ljekar početnik sa prvom platom ima koeficijent 16. Sindikat prosvjete će nakon što se ovaj predlog verifikuje ka Glavnom odboru nova rješenja uputiti Ministarstvu i nadležnim institucijama. Tražimo da je obaveza poslodavca da svake godine isplaćuje jubilarne nagrade radnicima koji su tekli to pravo. Sledeća stvar je u uvećanje nastavničkih i naučnih zvanja i još određeni broj stvari kako bi se unaprijedio položaj kolega. Predložićemo i da se određenom broju sekretara, pedagoga i psihologa uvećavaju koeficijenti prema broju učenika. Nije isto raditi u školama koje broje i po 1.900 učenika, dok neke imaju tri puta manje. Iniciraćemo i da se pitanje prevoza kolega riješi na dva načina, jedan je novčanim naknada, a druga da zakonski bude regulisano da direktor dužan da zaposli nekoga ko već radi u drugom gradu putuje iz tog mjesta, da ljudi koji putuju svojoj opštini imaju prednost pri zapošljavanju – ističe Božović.

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …