Kroz saradnju sa Inženjerskom komorom do unapređenja sistema zaštite i spašavanja

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić sastao se danas sa predstavnicima Inženjerske komore Crne Gore i Sindikata vatrogasaca spasilaca.
Na sastanku su razmijenjene informacije i mišljenja kako i na koji način je potrebno unaprijediti sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, te koji će koraci biti preduzeti u narednom periodu.
Sagovornici su tokom sastanka analizirali zakonodavni okvir u oblasti zaštite i spašavanja, te razgovarali o modalitetima za unapređenje saradnje. Iskazana je potreba za većim učešćem predstavnika Inženjerske komore u izradi i sprovođenju legislativnog okvira u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, sa akcentom na saniranje posljedica katastrofa.
Takođe, razgovaralo se i o situacijama koje mogu nastati na hidro-tehničkim objektima – branama, te su se u tom smislu sagovornici usaglasili da ima prostora za unapređenje kroz uspostavljanja novih propisa.
Na sastanku je zaključeno da je neophodno zajedničko djelovanje u izradi legislativnog okvira, kao i sprovođenje mjera zaštita i spašavanja na nacionalnom i lokalnom nivou.

Provjerite slična mjesta

MUP i ANB: Aktivnosti protiv uticaja stranih službi, zabrana ulaska u CG za 28 osoba

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da “u sklopu kontinuiranih i koordinisanih aktivnosti …