Podgorica postaje “pametan grad”

U okviru projekta Pametni održivi gradovi za agendu održivog razvoja 2030 i za novu urbanu agendu u odabranim zemljama unutar UNECE regiona, koji u Podgorici realizuje Ekonomska komisija Ujedninjenih nacija za Evropu (UNECE) sa UN-Habitatom, Gradski menadžer Marjan Junčaj, sa saradnicima, održao je online sastanak sa predstavnikom Odjeljenja za urbani razvoj, stanovanje i upravljanje zemljištem UNECE-a, Tomazom Basetijem.

Glavni grad i Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj u okviru saradnje sa UNECE-om, razvijaju koncept pametnog održivog grada. U ovoj fazi, UNECE je zainteresovan za dalje identifikovanje ključnih urbanih izazova i prioriteta za njihovo rješavanje u smislu urbanog razvoja Podgorice.

Tokom sastanaka razmatrani su izazovi, ali i brojni pozitivni rezultati koje Podgorica ostvaruje kroz proces razvoja koncepta pametnog grada. U skladu sa tim, Glavni grad će nastaviti sa digitalizacijom javnih usluga, modernizacijom javnog prevoza, a sve sa ciljem unapređenja efikasnosti javnih usluga i povećanja kvaliteta života.

U narednom periodu očekuje se završetak izrade Evaluaciong izvještaja pametnog i održivog grada, nakon čega je planiran rad na jačanju kapaciteta Glavnog grada za rješavanje ključnih izazova u oblasti razvoja pametnih tehnologija.

Provjerite slična mjesta

Članovi “Preokreta” u Briselu prezentovali programske ciljeve pokreta

Članovi pokreta “Preokret” Srđan Perić i Boško Milović boravili su u Briselu gdje su prezentovali …