Danas će se znati hoće li Srbija kupiti deset odsto kapitala EPCG

Drugi tender Elektroprivrede za prodaju deset odsto sopstvenih akcija zatvara se danas.

Ponude za kupovinu akcija sa traženim dokazima bilo je potrebno dostaviti poštom ili direktno u EPCG u Nikšiću do deset časova jutros, tako da je javno otvaranje, kome mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici u 10 časova u Nikšiću.

Ovoga puta 11.813.238 sopstvenih akcija EPCG u blok transakciji prodaju po minimalnoj cijeni od 7,33 eura po akciji, što je za 1,3 eura jeftinije u odnosu na prvi poziv.

– U vlasništvu države je 88,65 odsto akcija EPCG, deset odsto je vlasništvo EPCG, a 1,35 odsto drugih akcionara. Osnovni kapital EPCG iznosi 769.927.930 eura – navodi se u oglasu.

Oglasom je propisano da se za kupovinu ovih akcija mogu javiti energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu megavati ili sa osnovnim kapitalom od najmanje 500 miliona eura, ili investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, sa pozitivnim finansijskim rezultatom u posljednje tri godine, kapitalom od najmanje milijardu eura i sa ulaganjem u energetski sektor najmanje 100 miliona eura u posljednjih pet godina.

Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi bankarsku garanciju na iznos pet odsto investicione vrijednosti sopstvenoih akcija, naplativu na prvi poziv narednih 60 dana.

EPCG je u oba oglasa navela da se prilikom određivanja minimalne cijene za prodaju paketa sopstvenmih akcija oslanjala na Elaborat o procjeni vrijednosti akcija. Prvi put su, kažu, koristili investicionu cijenu akcija i oglasili 8,63 eura, a drugi put tržišnu fer cijenu od 7,3 eura. Prema posljednjem finansijskom izvještaju EPCG, koji se odnosi na 2021. godinu, navodi se da je knjigovodstvena vrijednost akcije te kompanije 6,52 eura, a da se tržišna ove godine kretala od 2,8 do 3,7 eura.

Iz EPCG nijesu kazali ko je radio elaborat. Nijesmo ni saznali otkud ovolika razlika u cijeni iz elaborata i knjigovodstvene.

Kako EPCG ovaj paket sopstvenih akcija nije poništila, u javnosti se spekulisalo da su namijenjene Elektroprivredi Srbije, s obzirom na političku profilaciju rukovodećeg kadra kompanije.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

PODGORICA: Oboren pješak

U City kvartu u Podgorici došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pješak, …