Od sedmorice kriminalaca 54.000 eura u budžet

Specijalni tužioci su za prvo pola godine sa 22 okrivljena sklopili sporazume o priznanju krivice, od toga sud je odbio da potvrdi deset sporazuma, usvojio je 12, a odluku čekaju dva sprazuma. U ovim predmetima, 19 okrivljenih priznalo je članstvo u kriminalnoj organizaciji, uglavnom u sticaju sa još nekim krivičnim djelom. Postoji mogućnost da pripadnici kriminalnih organizacija, uprkos priznanju, više neće moći da idu na sporazumno priznanje krivice i koriste ovaj institut. Naime, kako je nedavno saopšteno za “Dan”, ovaj resor razmatra isključenje mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivice, kada je u pitanju organizovani kriminal.

U zaključenim sporazumima u prvoj polovini godine, navode iz SDT-a, kazne su zatvorske uslovne i novčane, s tim što je u nekim slučajevima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana, kao i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i uplata u humanitarne svrhe. Sedmorica okrivljenih u budžet su uplatili 54.000 eura, na ime novčanih kazni kao sporednih.

Zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, zaključena su tri sporazuma o priznanju krivice. Sud je usvojio dva a jedan sporazum je odbijen.

– Na osnovu usvojenih sporazuma donijete su presude kojima su okrivljeni osuđeni na zatvorske kazne i to: u jednom predmetu na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu i po, uz novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 10.000 eura, a u drugom predmetu na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i četiri mjeseca – navode iz SDT-a.

Dan

Provjerite slična mjesta

MUGOŠA: Stijović kriv za nestašicu mlijeka

U trgovinama se osjeća nestašica određenih mliječnih proizvoda prije svega pasterizovanog jednodnevnog mlijeka, kazao je …