Velike promjene u platnom prometu: Banke će morati da se “otvore”

Vlada je u skupštinsku proceduru dostavila Predlog izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, kojim se obezbjeđuje da pružanje platnih usluga u Crnoj Gori bude uređeno na isti način kao u državama članicama Evropske unije (EU).

To će, kako se navodi u obrazloženju tog akta, omogućiti korisnicima platnih usluga u Crnoj Gori da imaju pravo na korišćenje platnih usluga u skladu sa najvišim evropskim standardima i uslovima sigurnosti.

Takođe, donošenjem izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu stvaraju se i pretpostavke za unapređenje regulatornog okvira iz oblasti platnog prometa, što će pozitivno uticati na pristupne pregovore za Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala – navodi se u obrazloženju predloga tog akta koji je Vlada utvrdila na sjednici 1. jula.

Takođe, uvođenjem novih pružaoca platnih usluga podstiče se konkurentnost na tržištu platnih usluga i omogućava dalji razvoj inovativnog mobilnog i internetskog platnog prometa.

  • Izmjenama i dopunama se omogućava kupovina preko interneta i u situacijama kada potrošač nema platnu karticu, postiže veća sigurnost za elektronska plaćanja i pružaoce platnih usluga i unapređuju pravila o zaštiti potrošača kao korisnika platnih usluga – dodaje se u obrazloženju.

Predloženi zakon će u potpunosti biti usklađen sa novom Direktivom EU – PSD2, koja je uvela i uredila dvije nove platne usluge i to iniciranja plaćanja i pružanja informacija o računu za plaćanje.

PSD2 uvodi obavezu banaka da licenciranim pružaocima usluge iniciranja plaćanja i pružaocima usluge informacija o računu za plaćanje, omoguće pristup računima klijenata kroz aplikacione programske interfejse, kako bi mogli da pružaju platne usluge zasnovane na podacima kojima raspolažu te banke.

Dakle, banke će morati da se prilagode i ‘otvore’. Do sada je pristup podacima o korisnicima i njihovim nalozima bio u isključivom vlasništvu banaka, ali će implementiranjem PSD2 banke morati svoje aplikacione programske interfejse da “otvore” ka novim pružaocima platnih usluga, koji će isključivo putem tog kanala moći pribavljati informacije o korisnikovom računu, inicirati plaćanja i izdavati potvrde o sredstvima – navodi se u obrazloženju.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

MUGOŠA: Stijović kriv za nestašicu mlijeka

U trgovinama se osjeća nestašica određenih mliječnih proizvoda prije svega pasterizovanog jednodnevnog mlijeka, kazao je …