Ministarstvo pravde: Utvrđen konačni tekst zakona o porijeklu imovine

Ministarstvo pravde osaopštilo je da je danas zaokružen proces sagledavanja preporuka od strane evropskih partnera i da je utvrđen tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, čija će radna verzija biti proslijeđena međunarodnim ekspertima na uvid nakon prevođenja na engleski jezik.

Nova verzija ovog dokumenta, kako navode, plod je intenzivnog rada u posljednjih nekoliko sedmica, “sa ciljem što kvalitetnijeg izgleda, nadamo se, budućeg Zakona koji će regulisati ovu materiju”.

Ova aktivnost predstavlja samo jednu u nizu koje je Ministarstvo pravde sprovelo u proteklih 100 dana u cilju jačanja vladavine prava u našoj državi i u tijesnoj je vezi sa izmjenama drugih pravnih akata koji su trenutno u postupku javne rasprave. S toga, još jednom pozivamo stručnu javnost da obrati pažnju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i Nacrt Zakonika o krivičnom postupku, kao i da svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos za pripremu što kvalitetnijih legislativnih akata – kazali su iz resora ministra Marka Kovača.

Podsjećaju da su pripremljene izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu sa ciljem unapređenje efikasnosti rada Upravnog suda Crne Gore i djelotvornosti pravne zaštite stranaka u postupku pred ovim sudom, kao i zbog smanjenje troškova koji se plaćaju zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu.

Ministarstvo želi i da istakne i da smo formirali Komisiju za izradu Građanskog zakonika Crne Gore kao i Radni tim za proces racionalizacije pravosudne mreže čiji se prvi rezultati očekuju tokom jeseni – zaključuje se u saopštenju.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Vučjak ujeo učenika u dvorištu škole, pas i dalje luta

Devetogodišnjeg dječaka, učenika IV razreda OŠ „Jugoslavija“ u školskom dvorištu ujeo je pas. Dječak je …