NLB banka: Otvaranje poslovnog računa preko sajta

NLB Banka je visoko na ljestvici prioriteta postavila digitalizaciju i besprekorno korisničko iskustvo. U skladu sa tim inovirala je ponudu za pravna lica, te od sada zahtjev za otvaranje poslovnog računa preduzeća mogu da podnesu na sajtu banke.
Putem posebne platforme, preduzeća unose potrebnu dokumentaciju za otvaranje poslovnog računa čime maksimalno štede svoje vrijeme uz jedan dolazak u filijalu radi potpisivanja već pripremljene dokumentacije i ugovora.

Na istoj platformi, uz zahtjev za otvarane poslovnog računa, preduzeća mogu aplicirati i za druge napredne i korisne usluge poput računa u deviznom platnom prometu, pakete usluga (NLB Start ili NLB Business), naručiti POS terminal kojim omogućavaju svojim klijentima plaćanje njihovih proizvoda i usluga karticama, E-commerce uslugu za prodaju usluga i proizvoda preduzeća online i Visa Business Electron karticu, čime upotpunjuju set bankarskih usluga za bolje upravljanje poslovnim finansijama uz efikasnije poslovanje.

Proces podnošenja zahtjeva je jednostavan, siguran i brz jer se obavlja u svega četiri koraka.
Sve što je potrebno jeste:

  • unijeti poreski broj preduzeća,
  • kontakt podatke,
  • izabrati filijalu u kojoj će se potpisati ugovor, i izabrati dodatnu uslugu, ukoliko je potrebna,
  • učitati dokumenta potrebna za zaključenje ugovora.
    Za kraj ostaje samo jedna posjeta odabranoj filijali, u terminu koji finansijski savjetnik iz banke dogovori sa klijentom, izvršnim direktorom i ovlašćenim zastupnikom/cima peduzeća, radi potpisivanja dokumentacije i ugovora.

I ovom inovativnom uslugom NLB Banka potvrđuje posvećenost domaćem tržištu i našem regionu u potrebi za konti.nuiranim unapređenjem svoje ponude. U budućnosti će nastaviti da traži jednostavna i praktična rješenja za efikasnije i produktivnije biznis okruženje.

Više informacija o ponudi banke za preduzeća dostupno je na bančinom sajtu.

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …