Kadrovske kombinatorike: Nova lica i sječa starih kadrova

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj petnaestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

donijela Rješenje o imenovanju Nebojše Dragovića za člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva,
donijela Rješenje o određivanju Marije Mrvaljević za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina – rukovoditeljke Sektora za planiranje i upravljanje ljudskim resursima,
donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktorice Zavoda za školstvo Biljane Joksimović,
donijela Rješenje o određivanju Zoje Bojanić Lalović za vršiteljku dužnosti direktorice Zavoda za školstvo,
donijela rješenja o razrješenju članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Nade Medenice i imanovanju Danijele Šuković za novu članicu,
donijela Rješenje o određivanju Arbena Xhurrete za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
donijela Rješenje o određivanju Ljudmile Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
donijela Rješenje o određivanju Bojana Vujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova,
donijela Rješenje o određivanju Marka Mrdaka za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova,
donijela Rješenje o prestanku mandata direktoru Uprave javnih radova Boru Lučiću,
donijela Rješenje o određivanju Esmina Bećovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte,
predložila Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo da za člana Odbora direktora Instituta izabere Mariju Miličković,

odredila Kostu Leovca za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo,
donijela Rješenje o prestanku mandata sekretarki Ministarstva kapitalnih investicija Mileni Žižić,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Dragani Lukšić,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija Veri Keljanović,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija Tanji Janović,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Lazaru Miljaniću,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslavu Mašiću,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Nikoli Veljoviću,
donijela Rješenje o određivanju Miloša Rajkovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija,
donijela Rješenje o određivanju Maje Mijušković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija,
donijela Rješenje o određivanju Mirsade Bošnjak za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija,
donijela Rješenje o prestanku mandata direktorici Uprave za kadrove Jovani Nišavić,
donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljki Sektora za obuku i razvoj kadrova Jadranki Đurković,
donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljki Sektora za informacioni sistem kadrova Mileni Purliji,

donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave za kadrove – rukovodiocu Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa Đuru Nikaču,
donijela Rješenje o određivanju Đura Nikača za vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse,
donijela Rješenje o određivanju Milene Žižić za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova,
donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za tercijalno obrazovanje u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Nedi Ojdanić,
donijela Rješenje o prestanku mandata direktoru Uprave za šume Srđanu Pejoviću,
donijela Rješenje o određivanju Armina Mujevića za vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima,
donijela Rješenje o razrješenju dužnosti rukovodioca Kancelarije za komunikaciju s građanima Milutina Kljajevića,
donijela Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Miomira Vulića i članova Miloša Rajkovića, Vojina Vuletića i Dragana Tiodorovića Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i Rješenje o imenovanju Alije Košute za predsjednika i Jadranke Milošević, Marka Kastratovića i Kemala Đečevića za članove ovog Upravnog odbora,
donijela Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice Vesne Vujošević i članova Vanje Popović i Vladimira Vujovića Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje, kao i Rješenje o imenovanju Dejana Vojvodića za predsjednika i Mevludina Dizdarevića i Dragana Marovića za članove ovog Upravnog odbora,
donijela Rješenje o imenovanju Slobodana Kovačevića za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
donijela Rješenje o razrješenju predsjednika Aleksandra Božovića i članova Stefana Mitrovića i Snežane Raičević Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica,
donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica Aleksandra M. Ljumovića, Nikole Milićevića i Dušana Golovića.

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …