Studija za Zetu puna „rupa”

Ministarstva finansija i ekonomskog razvoja ukazala su na niz nedostataka u Studiji opravdanosti izdvajanja Zete kao posebne opštine, zbog čega je Ministarstvo javne uprave konstatovalo da taj dokument treba inovirati.

U skupštinskoj proceduri nalaze se izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i izmjene Zakona o glavnom gradu, kojima je predviđeno da Zeta dobije status samostalne opštine.

Iz opozicije tvrde da je cilj izmjena ta dva zakona da građani Zete ne glasaju na predstojećim lokalnim izborima u Podgorici.

Predsjednica gradske opštine Golubovci Tanja Stajović (DPS) u novembru 2021. je Ministarstvu javne uprave, na čijem je čelu tada bila bivša ministarka Tamara Srzentić, uputila inicijativu za teritorijalnu promjenu izdvajanjem Golubovaca u novu opštinu.

U dokumentu u koji “Vijesti” imaju uvid, MJU je odgovorilo da nijesu u mogućnosti da utvrđuju ispunjenost formalno-pravnih pretpostavki sa aspekta analize podataka o saobraćaju, industriji, turizmu, trgovini, infrastrukturi, poljoprivredi, finansijama i slično, zbog čega se obratilo nadležnim ministarstvima.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja dostavilo je u decembru prošle godine mišljenje u kojem navodi da je fiskalni kapacitet potencijalne opštine Golubovci izračunat na osnovu ostvarenih tekućih prihoda iz kojih nijesu isključeni prihodi od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, što je predviđeno Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

”Osim toga u studiji je izostavljena analiza fiskalnog kapaciteta izračunatog na osnovu rashoda na ime obračunatih bruto-zarada po stanovniku, kao drugog kriterijuma, odnosno nijesu prikazani rashodi na ime bruto-zarada po stanovniku glavnog grada, procijenjeni rashodi za bruto-zarade po stanovniku potencijalne opštine Golubovci, kao i rashodi za bruto-zarade po stanovniku glavnog grada, nakon odvajanja potencijelne opštine Golubovci”, naveli su iz Ministarstva na čijem je čelu tada bio ministar Milojko Spajić.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo se, kako je objašnjeno, ne može izjasniti o inicijativi i Studiji.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, dok je na njegovom čelu bio ministar Jakov Milatović, ukazalo je da su Studijom prepoznate lokacije za razvoj turizma, ali se ne može zaključiti da li će i kako će se razvijati turizam u novoj opštini Golubovci, te da su potencijalni projekti za razvoj turizma neadekvatno prikazani.

”Studijom nije predstavljen broj turista koji su do sada posjetili Gradsku opštinu Golubovci, kao ni procjena broja turista koji bi u toku godine posjećivali turističke potencijale ovog područja, niti je predstavljena projekcija finansijskih efekata od turizma u periodu prije i nakon uspostavljanja nove opštine”, piše u mišljenju Ministarstva od februara ove godine, kojeg je potpisala tadašnja državna sekretarka Milena Lipovina Božović.

Ministarstvo javne uprave je konstatovalo da Studija opravdanosti nije usaglašena sa Pravilnikom o sadržaju i metodologiji izrade studije o opravdanosti teritorijalne promjene.

Kao jedan od razloga, navodi da studija sadrži SWOT analizu, kojom su predstavljene prednosti i nedostaci predložene terotorijalne promjene, ali nijesu prikazani razlozi zbog kojih je opštini u okviru glavnog grada otežano ili onemogućeno podsticanje ekonomskog razvoja, pružanja višeg nivoa usluga, kao i efikasnijeg obavljanja poslova u cilju zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva i privrednih subjekata.

”Takođe, tri naselja koja su navedena u studiji nijesu prepoznata članom 5 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i to: Anovi, Gošići i Donja Cijevna. S tim u vezi potrebno je da u Studiji navedete lokalne odluke u kojima je utvrđeno da su navedena naselja na teritoriji opštine u okviru glavnog grada”, navodi se u mišljenju MJU iz maja ove godine, koje je potpisala tadašnja državna sekretarka u MJU Milijana Vukotić Jelušić.

MJU ukazuje da je dostavljenu Studiju o opravdanosti teritorijalne promjene potrebno usuglasiti sa izrečenim stavovima i dostaviti inoviranu Studiju o opradanosti teritorijalne promjene.

Poslanici nove većine podnijeli su 25. maja predloge izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakona o glavnom gradu, kojim je predviđeno formiranje nove opštine Zeta.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …