Hvala na sugestijama, vrijeme da se posvetimo životnim temama

Kabinet predsjednika Vlade je saopštio da se na osnovu primjedbi i sugestija dostavljenih na nacrt Temeljnog ugovora sa SPC kao ključna sporna pravna pitanja mogu identifikovati: priroda ugovora u smislu njegove ustavnosti i zakonitosti, naziv ugovora, pitanje javno-pravnih ovlašćenja i pitanje navodne „ekstrateritorijalnosti“. Kabinet predsjednika Vlade se svima zahvalio na sugestijama, i poručuju da je vrijeme da se u potpunosti “posvetimo životnim temama”.

Podsjećaju da je regulisanje odnosa između Crne Gore i SPC počelo 2012. godine.

“Međutim, u periodu od 10 godina nadležni organi su odbijali da pristupe okončanju ovog procesa, držeći ovu temu koja dijeli društvo otvorenom, kako bi se u kontinuitetu stvarao uskopartijski politički profit. Zatvaranjem ovog formalno-pravno marginalnog pitanja, koje određenim političkim strukturama dugo vremena služi kao koristan politički alat za destabilizaciju i polarizaciju društva, stvaraju se uslovi da pitanja koja su od suštinskog značaja za bolji život građana dođu u prvi plan, kao i da se fokus sa podjela prenese na zajedničke ciljeve oličene u evropskom putu Crne Gore. Kabinet predsjednika Vlade se zainteresovanoj javnosti zahvaljuje na iznesenim sugestijama. Vrijeme je da se u potpunosti posvetimo životnim temama u korist svih građanki i građana Crne Gore”, stoji u saopštenju Kabineta predsjednika Vlade.

Kako navode u Kabinetu, u cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović u više navrata najavio je da će sve primjedbe i dokumenta koja su stigla na adresu Kabineta predsjednika Vlade u vezi sa predlogom teksta Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve biti ispitana i uzeta u obzir u procesu koji prethodi konačnom razrješenju ovog pitanja.

Podsjećaju javnost da je predlog teksta Temeljnog ugovora pripremilo resorno Ministarstvo pravde i da je isti usvojen na sjednici Vlade od 8. jula 2022. godine. U procesu koji je nakon toga uslijedio u javnom diskursu je došlo do raznih interpretacija predmetnog teksta, kako od strane stručnih pravnika, tako i od laičke javnosti.

Podsjećaju da radni tim pravnika koji nije formiran jer su članovi tima koje je kandidovao predsjednik Crne Gore u pripremnoj fazi odustali. Nakon toga, predsjednik Vlade je pozvao zainteresovane da dostave primjedbe i eventualne komentare kako bi proces bio okončan uz punu transparentnost i inkluzivnost.

Od tada Kabinetu predsjednika Vlade dostavljeno je nekoliko pravnih mišljenja koje se bave analizom teksta predloga Temeljnog ugovora. Konkretno, dostavljeni su sljedeći dokumenti:

predlog izmjena teksta “Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve” NVO „Akcije za ljudska prava“ od 26.07.2022.godine (autori pravni saradnici Tatjana Gogić, advokat Veselin Radulović i prof. dr Vesna Rakić Vodinelić),

pravno mišljenje od 28.07.2022.godine (autor Andrej Bracanović LL.M),

pravno mišljenje o otvorenim pitanjima u vezi sa Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve Instituta za uporedno pravo (autori prof. Dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik i Vasilije Marković, master prava)

“Suprotno dosadašnjoj praksi, prema kojoj procesi regulisanja odnosa države sa drugim vjerskim zajednicama (Katoličkom Crkvom, Islamskom vjerskom zajednicom u Crnoj Gori i Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori) nisu bili podvrgnuti bilo kakvoj vrsti javne rasprave, niti su izazvali veću pažnju bilo stručne ili laičke javnosti, pitanje regulisanja odnosa sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom je odavno izašlo iz strukovne sfere i postalo predimenzionirano političko pitanje. I pored navedenog, zbog potrebe da javnost bude uvjerena da se ovaj proces odvijao uz puno poštovanje pravnog poretka i interesa države, na portalu Vlade će biti objavljena sva tri dostavljena mišljenja. Istovremeno, Kabinet predsjednika Vlade koristi priliku da se zahvali svima koji su tokom cjelokupnog trajanja procesa iznosili svoje stavove, primjedbe ili sugestije, kroz direktno obraćanje institucijama, javne nastupe, pisanje kolumni i slično, što je u svemu pokazalo otvorenost za javnu debatu koja je neuobičajena za ovakvu vrstu akta”, navodi se u saopštenju Abazovićevog kabineta.

Kako ističu, iz svega što je dostavljeno, kao ključna sporna pravna pitanja se mogu identifikovati: priroda ugovora u smislu njegove ustavnosti i zakonitosti, naziv ugovora, pitanje javnopravnih ovlašćenja i pitanje navodne „ekstrateritorijalnosti“. Pored navedenih, prepoznata su i druga sporna pitanja, ali su ista manjeg značaja i karaktera, navodi se u produžem saopštenju.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …