Aleksandar Bašmakov, 1913. god: “Crnogorci su paladini, lutajući vitezovi”

Na današnji dan, 1. avgusta 1943. godine, umro je u Parizu pravnik i pisac Aleksandar Aleksandrovič Bašmakov (Александр Александрович Башмаков). Rođen je u Odesi, 6. januara 1858.
Godine 1908. pośetio je Crnu Goru, śevernu Albaniju i Kosovo, a utiske sa tog putovanja objavio je 1913. u knjizi koju je štampao u Sankt Petersburgu. Kod nas je tu knjigu preveo i objavio CID iz Podgorice 1996. godine, pod naslovom “Preko Crne Gore u zemlju Gega”.
Bašmakov je kazivao o Crnogorcima:
“Crnogorci su paladini, lutajući vitezovi, a za sada, u savremenom svijetu u kojem je taj karakterni tip izumro i kada je sama potražnja za njim presahla, čak i kada je u pitanju borba za opstanak, oni i mogu biti samo paladini.” (str 12)

Priredio: M. Ćosović

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …