Vlada dala saglasnost: Glavni grad se zadužuje 4 miliona za kupovinu autobusa

Prihvaćen je Predlog za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB Banke AD Podgorica, u iznosu od 4.000.000 eura. Imajući u vidu značaj nabavke novih autobusa za unapređenje i modernizaciju javnog prevoza u gradu i kvalitetno pružanje usluga građanima, Glavni grad je u 2022. godini iz sopstvenih sredstava kupio 16 autobusa. S obzirom na opredijeljenost da se nastave aktivnosti na modernizaciji sistema javnog prevoza, ponovo je započeta procedura realizacije kreditnog zaduženja, koje je planirano u iznosu od 4.000.000 eura za nabavku dodatnog broja novih autobusa, sa ciljem reorganizacije postojećih i uvođenja novih linija, povećanja učestalosti polazaka, smanjenja saobraćajnih gužvi i zagađenja životne sredine kroz povećano korišćenje sistema javnog prevoza, u pravcu uspostavljanja održivog i kvalitetnog sistema javnog gradskog prevoza.

Provjerite slična mjesta

Vučjak ujeo učenika u dvorištu škole, pas i dalje luta

Devetogodišnjeg dječaka, učenika IV razreda OŠ „Jugoslavija“ u školskom dvorištu ujeo je pas. Dječak je …