Zašto kasni rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute

Danas je u ministarstvu kapitalnih investicija održan radni sastanak predstavnika Ministarstva kapitalnih investicija, državnog sekretara Admira Šahmanovića, sa Predsjednikom Opstine Ulcinj Omarom Bajraktarijem i predstavnicima Opštine Bar, Uprave za saobraćaj i Uprave za katastar i državnu imovinu, a vezano za realizaciju projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most-Krute.

Na sastanku su konstatovani problemi u realizaciji projekta rekonstrukcije predmetnog puta i Sporazuma kojim su Opštine Bar i Ulcinj i Uprava za saobraćaj preuzele odredjene obaveze.

Naime, u avgustu 2020. godine između Uprave za saobraćaj, Opštine Bar i Opštine Ulcinj, potpisan je Sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar 2 (tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) – Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1), prema kojem su opštine Bar i Ulcinj preuzele obavezu da finansiraju i sprovedu postupak eksproprijacije, a Uprava za saobraćaj da finansira izvođenje radova, vrši stručni nadzor i pokrene tendersku proceduru za izbor izvođača radova.

Konstatovano je da je Opština Bar pokrenula proceduru za ispunjenje svojih obaveza i uplatila novac za rješavanje imovinsko pravnih odnosa dok Opština Ulcinj nije kao i da time nisu stečeni uslovi da se udje u realizaciju rekonstrukcije regionalnog puta R-29.

Uprava za saobraćaj je raspisivanje tendera za rekonstrukciju regionalnog puta R-29 planirala za četvrti kvartal 2022. g., kako bi se izabrao izvođač radova, odnosno otpočelo sa rekonstrukcijom puta za šta je uslov završetak postupaka eksproprijacije.

U Kapitalnom budžetu za 2022. godinu za ovu aktivnost predviđena su sredstva u iznosu od 1.305.000,00 eura.

Radi objektivnog informisanja javnosti a zbog spekulacija koje se plasiraju u javnosti važno je istaći da je iz Kapitalnog budžeta sa pozicije rekonstrukcije regionalnog puta Bar – Kamenički most – Krute preusmjeren samo dio predviđenih finansijskih sredstva na drugi projekat i ukoliko se, rješavanjem imovinsko pravnih odnosa čije rješavanje nije u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija niti Uprave za saobraćaj, Uprava za saobraćaj će obezbijediti ova sredstva i to nije i neće biti uzrok odlaganja ili kašnjenja u realizaciji ovog projekta.

U pravcu ubrzavanja uslova za raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova, Uprava za saobraćaj i Ministarstvo kapitalnih investicija poziva ostale strane potpisinice sporazuma i državne organe koji su nadležni da sprovedu postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Resorno ministarstvo i Uprava za saobracaj ce u okviru svojih obaveza i nadležnosti razmatrati određene modele koji će, u skladu sa važećim propisima, omogućiti početak radova već ove godine, a u svakom slučaju odmah nakon dobijanja potvrde da su riješeni imovinsko pravni odnosi.

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …