Stanje je alarmantno, rijeke, jezera i more ugroženi

Gotovo nijedan segment koji je Državna revizorska institucija (DRI) kontrolisala u oblasti upravljanja sistemom otpadnih voda u ministarstvima poljoprivrede i ekologije, osam opština, njihovim vodovodnim preduzećima, te upravama za vode i za inspekcijske poslove ne funkcioniše kako treba.

Revizijom, kojom je rukovodio senator Branislav Radulović sa senatorom Nikolom N. Kovačevićem, ocijenjeno je da upravljanje sistemom otpadnih voda nije u dovoljnoj mjeri efikasno.

Postrojenje za preradu
Broj postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV) je od 2016. godine povećan sa četiri na deset, iako je nacionalnom strategijom na kraju ove godine trebalo da ih bude 14, a polovina postojećih postrojenja ima niz nedostataka i problema u funkcionisanju koji negativno utiču na efikasnost procesa prečišćavanja, pa se ili nedovoljno prečišćene ili otpadne vode koje nijesu prečišćene uopšte izlivaju u crnogorske rijeke, jezera, more i zemljište. Revizori su ukazali Ministarstvu ekologije da moraju proaktivno djelovati kako bi opštine, koje to već nijesu uradile, sagradile postrojenja, a lokalnim samoupravama da, u saradnji sa vodovodnim preduzećima, analiziraju rad postrojenja, identifikuju i predlože način rješavanja problema. Ova preduzeća ne znaju kojom infrastrukturom i opremom raspolažu, pa su revizori ukazali na potrebu popisivanja ovih resursa.

Izvođači radova na izgradnji PPOV-u u Budvi, Herceg Novom, Pljevljima i Beranama napustili su postrojenja i pokrenuli sporove ili su pri tome, dok je projekat izgradnje u Danilovgradu stopiran, jer je Vlada krajem prošle godine zaključila da prvobitno određena lokacija „Landža“ nije adekvatna za izgradnju, pa se otpadne vode iz javne gradske kanalizacije ispuštaju direktno u rijeku Zetu, bez prethodnog prečišćavanja.

Pouzdanost podataka o količini ispuštenih otpadnih voda koji se dobijaju mjerenjem ulaznih i izlaznih komunalnih voda na PPOV-u, je upitan jer pored komunalnih, u postrojenja dospijevaju atmosferske i druge vode, dok za opštine koje nemaju izgrađena postrojenja, nema podataka o količinama ispuštenih komunalnih otpadnih voda. Mjerači na PPOV nijesu baždareni od strane društava koja upravljaju postrojenjima, a Uprava za vode (UZV) nije zahtijevala dokaze o ispravnosti i baždarenju mjernih uređaja – navode revizori dodajući da nema preciznih podataka ni o otpadnim vodama koje ispuštaju pravna lica, jer ne dostavljaju izvještaje o količini i kvalitetu ispuštenih voda.

Nema strategije
Crna Gora ne posjeduje strategiju upravljanja vodom, pa se ne zna koliko se uspješno realizuju ciljevi ni kakvo je stanje u ovoj oblasti, fale podzakonski akti kako bi se regulisala obaveza monitoringa komunalnih djelatnosti i izvještaja o rezultatima, pojedine opštine nemaju strateške planove razvoja kanalizacione mreže i sistema upravljanja otpadnim vodama. Ne postoji ni državni ni lokalni operativni planovi zaštite voda od havarijskih zagađenja, što je u nadležnosti UZV-a, Ministarstva poljoprivrede i opština. Osim toga, Crna Gora ne zna ni kojim vodama raspolaže, jer ni nakon 12 godina, ni UZV ni opštine nijesu ispunile zakonsku obavezu i uspostavile registar voda od značaja. Petnaest godina na realizaciju čeka i zakonska obaveza uspostavljanja vodnog informacionog sistema, koji bi trebalo da sadrži i katastar zagađivača i to po izvorima zagađenja, njihovoj vrsti, količini i prijemniku, što je takođe u nadležnosti UZV-a.

-Zbog toga nadležni organi ne raspolažu potpunim i pouzdanim podacima o vodnim tijelima, izvorima zagađenja, vrsti, količini i drugim podacima od značaja za uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje otpadnim vodama – ukazuju revizori.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …