Kontinuitet dijaloga u službi poslovnog, naučnog i tehnološkog razvoja

Učešće poslovne zajednice u kreiranju politika usmjerenih na povezivanje naučno-istraživačkih ustanova sa privredom, doprinijeće napretku čitavog društva, saglasne su predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović i ministarka nauke i tehnološkog razvoja dr Biljana Šćepanović. One su potpisale Memorandum o saradnji u okviru programa Američke privredne komore “Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga”.
„Postoji mnogo oblasti u kojima ideje i prakse naših članica mogu biti iskorišćene. Ovim Memorandumom dajemo dobru osnovu za podršku promociji nauke, istraživanja, ali i stimulišemo inovacije u preduzetništvu. Američka privredna komora će pomoći u stvaranju uslova za razvoj inovacione djelatnosti kroz unapređenje ambijenta za funkcionisanje startapova i drugih subjekata koji obavljaju inovacionu djelatnost. Radujemo se i što će Memorandumom biti omogućeno da privatni sektor bude uključen u dizajniranje instrumenata kao i primjenu koncepta pametne specijalizacije. Uvjereni smo i u veoma produktivnu saradnju između naših institucija kroz Međuinstitucionalnu grupu za pametnu specijalizaciju,“ rekla je Vuksanović.
Šćepanović je naglasila da je, za resor kojim rukovodi, dijalog i aktivna uključenost svih strana – javne uprave, privrede, akademske zajednice i civilnog društva – ključni činilac napretka u nauci, istraživanjima i tehnološkom razvoju.
„Zajednička angažovanost svih navedenih aktera čini osnov koncepta pametne specijalizacije, u okviru koje se definišu prioritetna područja za razvoj Crne Gore, kao dio strategije dugoročnog ekonomskog rasta temeljenog na inovacijama i znanju. U tom smislu nam je veoma drago da prilično heterogenom okviru za razvoj i sprovođenje koncepta pametne specijalizacije dodamo Američku privrednu komoru kao pouzdanog partnera u pružanju podrške pri daljem razvoju regulative važne za poslovni ambijent“, rekla je Šćepanović.
Vuksanović je istakla da ekonomije u savremenom društvu počivaju na inovacijama, dok se primjenom digitalnih rješenja povećava efikasnost svih procesa.
„I tu imamo prostora za razgovor kako bi zajedničkim snagama radili na stvaranju razvojnih politika prilagođenih takvoj realnosti. Dakle, u fokusu javnih politika, a samim tim i naših razgovora, trebalo bi da budu digitalna transformacija koja vodi većoj transparentnosti i produktivnosti svih procesa, ali i prilagođavanje tržišta rada i ljudskog kapitala“, rekla je Vuksanović.
Kako je poručeno, saradnja između Komore i Ministarstva predstavlja platformu i za privlačenje stranih investicija, kao i povezivanje sa privredom i naučno istraživačkom zajednicom izvan Crne Gore“
„Kako prepoznajemo saradnju između naučnoistraživačke zajednice i svijeta biznisa kao strateški prioritet, i u skladu sa tim kreiramo i plasiramo programe koji će dovesti do održivih partnerstava“, uvjerena je Šćepanović.
Američka privredna komora je 6. juna, na događaju “Otvoreno sa Premijerom”, potpisala krovni Memorandum o saradnji na programu „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“. Kasnije je saradnja nastavljena potpisivanjem Memoranduma sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma. Cilj je ostvarivanje saradnje sa svim relavantnim ministarstvima koji mogu doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta.

Provjerite slična mjesta

Vučjak ujeo učenika u dvorištu škole, pas i dalje luta

Devetogodišnjeg dječaka, učenika IV razreda OŠ „Jugoslavija“ u školskom dvorištu ujeo je pas. Dječak je …