Dužnici u Crnoj Gori ovog mjeseca platili veće anuitete bankama zbog rasta kamate

Dužnici u Crnoj Gori ovog mjeseca platili veće anuitete bankama zbog rasta kamate
Euribor povećao rate stambenih kredita
Rate za kredite od 50.000 eura povećane su od pet do sedam eura, odnosno do deset eura za kredite od 80.000 eura
Crnogorski građani koji imaju stambene kredite vezane za šestomjesečni euribor platili su ovog mjeseca uvećane rate kredita, jer je kamata po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac od juna ,,u plusu“, prvi put u posljednjih sedam godina.

Euribor se formira svakodnevno, a kako utiče na kredite dužnika zavisi od toga koji imate u ugovoru – tromjesečni ili šestomjesečni. Šestomjesečni euribor 1. jula je iznosio 0,2678 odsto i za toliko je uvećan fiksni dio kamatne stope kod kredita s varijabilnim kamatama. Iz tri najveće banke u Crnoj Gori Pobjedi je rečeno da je riječ o minimalnom rastu euribora, te da je za kredite od 50.000 eura, sa rokom otplate do 25 godina, mjesečna rata porasla od pet do sedam eura, u zavisnosti od toga kada je pozajmica uzeta. Kod kredita od 80.000 eura rate su povećane od sedam do 10 eura.

Poskupio novac

Do rasta euribora došlo je nakon najave Evropske centralne banke (ECB) da će, radi obuzdavanja inflacije, ovog mjeseca povećati referentnu kamatnu stopu za 0,25 odsto.

U CKB-u Pobjedi su kazali da rast euribora dovodi do poskupljenja izvora finansiranja banaka, te da je u tom slučaju moguće očekivati porast kamata.

– Usaglašavanje nominalnih kamatnih stopa, koje je CKB izvršila, usklađuje se sa ugovornim obavezama klijenata kojima se definiše da li se koristi tromjesečni ili šestomjesečni euribor, kao i datum njegovog obračuna. Na primjeru stambenog kredita od 50.000 eura sa varijabilnom kamatom stopom i periodom otplate od 25 godina, razlika u anuitetu iznosiće šest eura – za obračun je korišćen šestomjesečni euribor čija je vrijednost 18. jula iznosila 0,5 odsto – naveli su iz CKB-a, čiji su stambeni i hipotekarni krediti vezani za euribor.

U najvećoj banci u Crnoj Gori naglašavaju da su varijabilne kamatne stope i dalje niže nego fiksne, uprkos rastu euribora.

Korekciju kamata obavila je i NLB banka u kojoj ističu da su klijente o tome obavijestili najmanje 15 dana prije primjene na amortizacionim planovima.

– Na primjeru kredita od 50.000 eura koji je odobren 2015. godine, na period od 240 mjeseci, razlika u iznosu anuiteta je pet eura. Ukoliko je kredit istog roka i iznosa odobren prošle godine, razlika u iznosu anuiteta je osam eura. Na kredit iste ročnosti, iznosa 80.000 eura, ova razlika je sedam eura za kredite odobrene 2015. i 10 eura za kredit odobren 2021. godine – precizirali su u NLB-u, dodajući da su svim klijentima poslata obavještenja o promjeni euribora, nominalne kamatne stope i mjesečnih anuiteta.

U Erste banci ukazuju da je za klijente koji su odabrali kredit s varijabilnom kam1atnom stopom novo kamatno razdoblje počelo 1. jula.

Za trenutno najpovoljniji stambeni kredit u iznosu od 50.000 eura, uz rok otplate 240 mjeseci, sa nominalnom godišnjom kamatnom stopom od 3,49 odsto uvećanom za šestomjesečni euribor, ukupna nominalna kamatna stopa u narednom kamatnom razdoblju iznosiće 3,758 odsto na godišnjem nivou, a mjesečni anuitet se povećava sa 289,7 na 296,7 eura, odnosno za nešto manje od sedam eura. Poređenja radi, za isti iznos kredita i isti rok otplate, mjesečni anuitet trenutno najpovoljnijeg stambenog kredita uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 4,3 odsto godišnje, iznosi 311 eura – istakli su iz Erste banke, navodeći da u ukupnim kreditima odobrenim stanovništvu, ne računajući kreditne kartice i overdraft kredite, 12 odsto je vezano za euribor.

Kod Erste banke za euribor su vezani stambeni, adaptacijski i turistički krediti.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …