Vlada: Umjesto Montenegro Worksa – Fiskalni savjet

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju fiskalnih rizika privrednih društava u većinskom vlasništvu države. U Informaciji se naglašava da je u saradnji sa međunarodnim partnerima jasno identifikovana potreba da se redovno praćenje poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države mora reformisati. Ocijenjeno je da ulaganje u „Montenegro Works“ nije rezultiralo benefitima sa neupitnim reformskim potencijalom koji bi Vladi obezbijedio zakonski model praćenja poslovanja ovih privrednih društava. Stoga, odlučeno je da se uspostavi model zaokruženog, regulatorno utemeljenog praćenja njihovog poslovanja, kao i da se selekcija članova upravljanja, koji višedecenijskim činjenjima ne obezbjeđuju razvoj privrednih društava, sistemski izmjesti iz sfere političkih i netransparentnih uticaja. Predloženo je da se makro-mehanizam za unapređenje u ovoj oblasti realizuje formiranjem Fiskalnog savjeta Crne Gore, u agendi postupanja nakon usvajanja novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti. U tom smislu, Vlada je podržala Ministarstvo finansija u procesu pripreme unapređenja organizacionog modela, a s ciljem da se unutar resornog direktorata reformiše Direkcija za praćenje fiskalnih rizika kompanija u većinskom državnom vlasništvu. Pored ostalog, zadužena su ministarstva u čijem su resoru ove kompanije da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, do polovine decembra 2022. godine pripreme proceduru odgovornog upravljanja izborom članova organa upravljanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države i materijal dostave Vladi na razmatranje i usvajanje.

Provjerite slična mjesta

Vučjak ujeo učenika u dvorištu škole, pas i dalje luta

Devetogodišnjeg dječaka, učenika IV razreda OŠ „Jugoslavija“ u školskom dvorištu ujeo je pas. Dječak je …