Vlada ugasila Montenegro Works: “Ovakva firma nije postajala ni za vrijeme socijalizma”

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da je više razloga za ovu odluku.

Imajući u vidu da preduzeće godinu dana funkcioniše i prihodno je neodrživo jer su troškovi 200.000 eura. Društvo se isključivo i ekskluzivno finansira od samog početka isključivo iz osnivačkog kapitala, izostale su najave o tome da će biti velikih donacija i projekata koje će pomoći funkcionisanju društvu. Pozitvna namjera je loše realizovana i spakovana da se napravi krovni holding preduezće koje bi gazdovalo svim ostalim preduzećima, odnosno njihovim akcijama i to se ne može ostavriti je r je neophodno izmijeniti više zakonskih akata. Društvo to pitanje nije riješilo i faktično godinu dana posluje nezakonito i bez pravnog osnova i to je doprinijelo da društvo ne uspostavi kredibilitet na tržištu u vezi pitanja nadzora nad poslovanjem privrednih društava. Što bi rekao jedan od profesora na fakultetu: “Premnogo para za čitanje već javno dostupnih revizorskih izvještaja i njihovo slaganje” – naglasio je Damjanović.

Realizacijom ove odluke, kako kaže Damjanović, sačuvaće se makar 200.000 eura od osnivačkog kapitala.

Namjera je da dobijemo mehanizam za nadzor nad upravljanjem preduzećima u državnom vlasništvu koji bi bio jedino održiv i zakonski osnovan – poručio je Damjanović.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je podržao ovaj prijedlog, naglašavajući da ni u socijalizmu nije postojala jedna krovna kompanija koja je upravljala svim državnim preduzećima.

Tako bi se ostvario san o kojem je davno govoreno – da Crna Gora treba da bude kompanija, a ne država – istakao je on.

Premijer Dritan Abazović je rekao da, i kada je bio i prethodnoj Vladi, nije bio za to da se osnuje “Montenegro Works”, navodeći da je odluka o njegovom gašenju opravdana.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Kulminirale nesuglasice: Promjene u menadžmentu i Odboru direktora Barske plovidbe  

Izvršni direktor AD Barska plovidba Zoran Tajić napustio je ovu funkciju. Prema saznanjima Primorskog portala …