Važno saopštenje CBCG: Razmotriti aranžman sa MMF-om

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku za period 2022-2024. godine bile su glavna tema sjednice Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore. Osim članova ovog tijela – uglednih profesora, bivših guvernera iz regiona i bivših članova Savjeta CBCG, sjednici su prisustvovali i aktuelni članovi Savjeta CBCG.
Na početku sjednice, guverner Žugić je predstavio članovima Odbora osnovne elemente Preporuka, ističući da su one pripremljene na osnovu sagledavanja, analize i ocjene ključnih izazova i rizika sa kojima se suočava crnogorska ekonomija. U cilju ublažavanja prepoznatih rizika, CBCG je kreirala šest setova preporuka, i to: preporuke za antiinflatorni paket mjera, preporuke u oblastima fiskalne politike, realnog sektora, zelene ekonomije i statistike, kao i preporuke u ostalim oblastima od značaja za ostvarenje ekonomske politike.
Članovi Odbora su se saglasili u ocjeni da su globalna dešavanja veoma složena, a budućnost nepredvidiva i neizvjesna.`Glavni izvori rizika su povezani sa aktuelnom geopolitičkom situacijom, izraženim inflatornim pritiscima, neizvjesnošću po pitanju daljeg toka pandemije, očekivanim pooštravanjem monetarne politike vodećih centralnih banaka, te nepovoljnim fiskalnim trendovima u Crnoj Gori. U takvim okolnostima, potrebno je voditi opreznu i ciljano usmjerenu ekonomsku politiku, kako bi se ublažili rizici i očuvali životni standard građana i potencijal rasta privrede. Prioritet ekonomske politike treba da budu mjere usmjerene ka suzbijanju inflacije i obezbjeđenju fiskalne održivosti. Istaknuto je da fiskalna održivost može biti ostvarena jedino ukoliko fiskalna konsolidacija bude praćena dubokim strukturnim reformama, uz izbjegavanje populističkih poteza. Članovi Odbora su podržali preporuku da se razmotri mogućnost ulaska Crne Gore u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Nakon sjednice Odbora, održana je sjednica Savjeta CBCG, na kojoj je usvojen Godišnji makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore, u kome je konstatovano da je u 2021. godini ostvaren napredak domaće ekonomije, zahvaljujući prvenstveno rastu u turizmu, industrijskoj proizvodnji, trgovini, građevinarstvu i saobraćaju. Centralna banka je, tokom 2021. godine, donijela šest paketa mjera (jedanaest od početka pandemije) za podršku građanima i realnoj ekonomiji, uz očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.
Oporavak ekonomske aktivnosti započet u 2021. godini nastavljen je i tokom prva tri mjeseca tekuće godine, kada je, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, zabilježen realni rast od 7,2%, konstatovano je u Makroekonomskom izvještaju Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2022. godine. Rastu su najviše doprinijeli pozitivni trendovi u sektoru turizma, trgovine na malo, šumarstva i saobraćaja. Pad je evidentiran u ukupnoj industrijskoj proizvodnji i građevinarstvu. Bankarski sektor je, u posmatranom periodu, karakterisalo očuvanje likvidnosti i stabilnosti, kao i intenzivna kreditna aktivnost, izražena kroz nastavak trenda rasta ukupnih kredita.
Savjet je takođe usvojio izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april i maj 2022. godine, Odluku o statističkim podacima i informacijama koje kreditne institucije dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore i Izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal 202. godine.
Na sjednici Savjeta je izdata dozvolu za rad novom društvu za otkup potraživanja, a razmatrana su i druga pitanja iz nadležnosti ovog tijela.

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …