Najviše stranih kompanija u vlasništvu Turaka i Rusa

U Crnoj Gori je na kraju prošle godine aktivno bilo 14.673, čiji su vlasnici stranci, što u odnosu na 2020. godinu, kad ih je bilo 11.281, predstavlja povećanje od 15,3%, pokazuju podaci Monstat-a.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu, prema zemlji porijekla vlasnika, je iz Turske 3.772 odnosno 25,7%, Rusije 2.645 poslovnih subjekata odnosno 18 %, zatim iz Srbije 2.122 odnosno 14,5% i Ukrajine 764 poslovnih subjekata odnosno 5,2%.

Kako pokazuju podaci Monstat-a najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u 2021. godini je u Podgorici 4.544 što predstavlja 31% od ukupnog broja.

Zatim slijede opštine Budva i Bar.

Po sektorima djelatnosti, najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu je u sektoru “Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala” 3.273, a zatim slijede sektori “Stručne, naučne i tehničke djelatnosti” i “Građevinarstvo”.

“Posmatrajući aktivne poslovne subjekte po opštinama i zemlji porijekla vlasnika u opštinama Budva, Podgorica i Tivat, najviše je aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu iz Turske, a u opštinama Bar i Herceg Novi iz Rusije”, pokazuju podaci Monstat-a.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …