Predata ustavna inicijativa: Ustavni sud da ocijeni zakonitost zamrzavanja imovine ruskim državljanima

Podgoričanin Predrag Zečević, preko punomoćnika advokata Marka Ivanovića, predao je danas Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članova 18 i 19 Zakona o restriktivnim mjerama iz 2018. godine.
Prema tom zakonu, državni organi Crne Gore su zamrzli imovinu ruskim državljanima, a podnosioci inicijative smatraju da to nije u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

U Inicijativi se navodi da odredbe člana 18 i člana 19 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama nijesu u skladu sa Ustavom Crne Gore, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama odnosno Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11. Takođe, odredbe su protivne Protokolu uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokolu broj 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbeđuju izvjesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokolu broj 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ye nijesu u skladu sa crnogorskim Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima i Zakonom o eksproprijaciji.

U Inicijativi se ističe da su, spornim članovima, flagrantno prekršene odredbe čl. 24 I čl. 25 (kao i člana 58) Ustava Crne Gore. Član 24 Ustava Crne Gore glasi “Zajemčena ljudska prava I slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno. Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana.”
Jezičkim tumačenjem sporne odredbe člana 18 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama nedvosmisleno se dolazi do zaključka da je istom ukinuto i ograničeno pravo svojine, odnosno pravo raspolaganja imovinom i novčanim sredstvima preko obima i mjere koju dopušta Ustav, kao i preko svrhe radi koje je Ustavom dozvoljeno eventualno ograničenje prava svojine ( u javnom interesu uz isplatu pravične naknade).
Članom 25 Ustava Crne Gore, naslova “Privremeno ograničenje prava i sloboda”, u bitnom za ovu inicijativu, je propisano:
“Za vrijeme proglašenog ratnog ili vanrednog stanja može se ograničiti ostvarivanje pojedinih judskih prava i sloboda, u obimu u kojem je to neophodno.
Prema Inicijativi, u kojoj se citira Ustav, ograničenje se ne smije činiti po osnovu pola, nacionalnosti, rase, vjere, jezika, etničkog ili društvenog porijekla, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja ili bilo kakvog drugog svojstva. Mjere ograničenja mogu važiti najduže dok traje ratno ili vanredno stanje”, navodi se između ostalog u podužoj Inicijativi.

Podnosilac inicijative Predrag Zečević je kazao da nije sporno da Crna Gora treba da slijedi politiku EU i sankcije Rusiji, zbog agresije na Ukrajinu, ali da zamrzavanje imovine bez odluke suda može nanijeti državi ogromnu štetu.

“Plašim se da primjenom pojedinih članova Zakona o restriktivnim mjerama mogu državu koštati u vidu znatno lošije turističke sezone, čega smo svjedoci, kao i milionskim odštetnim zahtjevima”, zaključio je Zečević.

Izvor: BiznisCG

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …