Operativni štab za zaštitu i spašavanje uputio apel građanima

Kontinuirano preduzimajući aktivnosti koje proističu iz nadležnosti MUP-a, u prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje održan je sastanak Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje kojim je predsjedavao rukovodilac Operativnog štaba Miodrag Bešović, a na istom je analizirana trenutna situacija u vezi sa ugroženošću Crne Gore usljed povećanog požarnog rizika, uzrokovanog nepovoljnom meteorološkom situacijom.
Na sastanku je konstatovano da u ovom trenutku sistem funkcioniše organizovano i sprovodi adekvatne preventivne i operativne mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja pojave i gašenja požara na otvorenom prostoru. Svi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje kao i Vojske Crne Gore stavljeni su na raspolaganje.
Kako je Operativni štab za zaštitu i spašavanje operativno multiresorsko tijelo, dogovoreno je da svako iz svoje nadležnosti preduzme neophodne radnje, kako bi uspješno odgovorili nekom složenijem scenariju, ukoliko se pojavi. U tom pogledu, predstavnici državnih organa u ovom štabu dobili su konkretna zaduženja u cilju analize raspoloživih resursa i priprema za organizovani odgovor ukoliko to situacija bude nalagala.
Takođe, zaključeno je da odgovor u borbi protiv požara mora biti sistemski, što podrazumijeva uključivanje svih kapaciteta kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.
Sa sastanka je upućen apel građanima da shvate ozbiljnost situacije i postupaju u skladu sa preporukama i naredbama, te da ne pale vatru na otvorenom i ne koriste pirotehnička sredstva.

Provjerite slična mjesta

Zlatna groznica u susjedstvu: Lykos Metals na tragu otkrivanja zlata i u Čajniču

Firma Lykos Metals, koja je izvijestila o pronalaženju većih količina zlata u općini Jezero, na …