Udarne vijesti

Djeci novac iz Alimentacionog fonda, neodgovornom roditelju slijedi prinudna naplata

U planu je da od 1. novembra počne da se primjenjuje predloženi zakon o privremenom izdržavanju djece prema kojem će država reagovati kada se ne plaća alimentacija na način što će iz alimentacionog fonda preusmjeravati novac samohranim roditeljima, a onda će tu uslugu naplatiti od onih, mahom očeva, koji izbjegavaju ovu zakonsku obavezu.

U Skupštini Crne Gore je juče završena rasprava o tom aktu čiji predlagač je Ženski klub parlamenta. Pojedini poslanici su poručili da se očekuje da prvi put svi, njih 81, podignu ruku za ovo rješenje.

Saopšteno je da statistika pokazuje da u skoro 60 posto razvedenih brakova ima djece. Starateljstvo je u oko 80 odsto pripalo majci, a 9,8 odsto ocu. Evidentno je, navodili su poslanici, da u većini slučajeva očevi ne plaćaju ovu vrstu izdržavanja. Broje se primjeri i gdje to ne čine majke.

Potrebna sudska presuda
Da bi se novo rješenje moglo primjenjivati, samohrani roditelj treba da ima sudsku presudu o iznosu plaćanja alimentacije. Ako nije plaćana dva mjeseca ili se plaća ispod utvrđenog iznosa, šalje se zahtjev centru za socijalni rad koji postupa po hitnom postupku. Donosi se potom rješenje u roku od 15 dana. Omogućeno je i centru za socijalni rad da samoinicijativno reaguje kada se ne poštuje zakon.

Poslanici su govorili da će ove ustanove biti preopterećene, jer su za godinu donešeni brojni zakoni zbog čega imaju previše posla. Zato smatraju da treba da se proširi kadar u centrima za socijalni rad, da se zaposli više ljudi, te da jedan ili više njih budu određeni da se bave samo primjenom ovog propisa.

Alimentacioni fond, kako je predviđeno, treba da se formira u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona. To će da bude zasebna jedinica u sklopu Ministarstva finansija.

Na raspravi je juče saopšteno da je najmanji iznos alimentacije 67 eura. Ne zna se, međutim, koliko bi mogli da očekuju zahtjeva zbog neplaćanja alimentacije, niti se zna koliko će biti potrebno novca za to.

Poslanica Kenana Strujić-Harbić (BS) iznijela je podatak da je u posljednjih pet godina zbog nedavanja alimentacije tužilaštvu prijavljeno više od hiljadu osoba. Pred sudovima je 2020. godine bilo 218 slučajeva. Od toga je protiv 109 roditelja donešenja oslobađajuća presuda, 23 osobe su sankcionisane zatvorom, 67 njih uslovno.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Masakr na Cetinju: 11 mrtvih i 6 ranjenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro …