Udarne vijesti

Montenegro Works: Slabi rezultati poslovanja državnih kompanija

Kompanija ,,Montenegro Works” (MW) predstavila je rezultate analiza stanja u osam državnih preduzeća i zaključila da trenutna situacija ne odgovara potrebama efikasnog tržišta i ekonomije. Na današnjoj konferenciji za novinare, izvršni direktor kompanije Filip Radulović, objasnio je da je zadatak istraživanja bio da kroz javne dostupne podatke, na transparentan način, predstave poslovanje domaćih firmi.
,,Cilj (MW) je da uspostavi efiksan mehanizam finansijskog nadzora, nad preduzećima u većinskom vlasništvu države. Podsjetiću vas da smo još krajem marta, imali prvi pres na Vladi, gdje smo i tada konstatovali da je stanje u državnim kompanijama jako loše,” kazao je Radulović.
Naglasio je da je očigledno da zaposleni na vodećim pozicijama nemaju dovoljno znanja i želje da unaprijede poslovanje u preduzećima. Iz tog razloga, propisali su kriterijume u vezi sa odabirom članova odbora direktora u državnim kompanijama. Jedino na taj način mogu da izvrše depolitizaciju bord direktora.
,,Mi smo već prikupili jaku podršku od međunarodne zajednice. MMF podržava projekat. Čak smo imali i dvonedjeljnu saradnju sa njima početkom godine. Svjetska banka je takođe spremna da nam pruži tehničku podršku. ali i podršku u pisanju neophodnih zakona. Evropska komisija je prepoznala MW kroz program ekonomskih reformi. Dobili smo podršku brojnih ambasada zemalja Evropske unije. Tvrdim da je ovo najbolja evropska praksa i protiv ovog projekta mogu da budu samo oni koji ne žele da se sistemski riješi problem u državnim kompanijama,” objasnio je Radulović.
Dodao je da je riječ o kvalitetnom izvještaju, koji je mogao da se odradi i detaljnije, ali da određeni podaci nijesu bili dostupni. Zato je neophodno da izmijenimo određene zakone. Najavio je da će do kraja septembra biti gotove analize i ostalih preduzeća.
Finansijski direktor MW-a, Jovan Gošović, izjavio je da od osam analiziranih kompanija, među kojima spadaju: Barska plovidba AD Bar, Crnogorska plovidba AD, Montecargo AD Podogorica, Montecargo bonus D.O.O. Cetinje, Plantaže 13. jul AD, Pošta Crne Gore, JP Radio i televizija Crne Gore i Sveti Stefan Hoteli, samo tri imaju pozitivno mišljenje revizije.
Kada je riječ o Barskoj plovidbi, društvo ostvaruje velike gubitke (EUR 4.044.296 na kraju 2021. godine) u poslovanju, uglavnom uzrokovane negativnim efektom kursnih razlika po osnovu kredita uzetog od Exim banke u iznosu od 46.6 miliona USD, za koji garantuje Vlada Crna Gora. U periodu od 2019-2021. subvencije Vlade Crne Gore iznosile su EUR 6.217.584, za pokriće obaveza iz ugovora o kreditu. Društvo ima problem likvidnosti i kratkoročne obaveze se ne mogu izmiriti iz kratkoročnih sredstava. Kratkoročne obaveze na kraju 2021. godine su približno šest puta veće nego na kraju 2017. godine.
Zaključili su da je društvo neprofitabilno u 2021. godini i nije održivo bez dodatnog finansiranja. Menadžment procjenjuje da će u 2022. godini moći samostalno otplaćivati svoje kreditne obaveze zbog povoljnijih ugovora o najmu plovila, međutim iz MW nijesu optimistični.
Slična situacija je i kod Crnogorske plovidbe, dok Atlantska plovidba predstavlja pozitivni primjer uspješnog poslovanja ove djelatnosti. Takođe, Crnogorska plovidba nije sposobna da samostalno
izmiruje dospjele obaveze, već se oslanja na pomoć Vlade. Kada je riječ o pokrivanja kredita, troškovi budžeta iznosili su 27 miliona eura. Preduzeće je na kraju 2021. zabilježilo nelikvidnost, a prihodi su niži od troškova.
U odnosu na Hrvatski cargo i Cargo Srbije, Montecargo AD Podgorica je loše kategorisan. Društvo ima problem likvidnosti i kratkoročne obaveze ne mogu da se izmire iz kratkoročnih sredstava. Na kraju 2021, bile su dva puta veće u odnosu na 2017. godinu.
Montenegro bonus DOO Cetinje, dobilo je negativno mišljenje eksternog revizora za 2021. godinu.
Nelikvidno stanje i visoki rizik plaćanja obaveza u roku dospijeća, karakteriše Plantaže 13. jul AD. Gošović je pojasnio da je i stanje zaliha dosta rizično. Konkurenti iz regiona kao što su ,,Rubin” i ,,Tikveš” imaju pozitivne pokazatelje i primjeri su uspješnog poslovanja iz ove oblasti. Nadaju se da će ,,Plantaže” riješiti problem uz pomoć svih zainteresovanih strana.
Za razliku od ostalih, Pošta Crne Gore posluje sa pozitivnim rezultatom, a u posljednje dvije godine vidljiv je i značajan trend poboljšanja. Takođe, ne zavisi od pomoći vlade, a 70 odsto troškova odnosi se na zarade zaposlenih. U poređenju sa Poštom Hrvatske i Srbije, u nekim parametrima je uspješnija.
Kao javni emiter, Radio i televizija Crne Gore Na kraju 2021. godine iznos sredstava koje je društvo dobilo iz Budžeta Crne Gore iznosio je 13.821.900 eura i predstavlja 64 odsto ukupno generisanih prihoda. Takode, za pet godina razmatranog perioda, iz Budžeta je uplaćeno ukupno 65.323.600 eura ili 79 odsto ukupno generisanih prihoda. U odnosu na RTS, slični su parametri, dok RTCG ostvaruje pozitivniji trend.
Sveti Stefan Hoteli predstavlja društvo koje u posmatranom periodu posluje sa pozitivnim rezultatom i visoko je profitabilno. Glavni izvor prihoda ostvaruje na osnovu izdavanja investicionih nekretnina, koje podrazumijevaju hotele ,,Sveti Stefan Miločer”. Kada je riječ o obezbjedivanju poslovanja na duži rok, preduzeće ne zavisi od pomoći Vlade u vidu subvencija.
Gošović je podsjetio da je vizija (MW) da u narednom periodu uspostavi specijalnu jedinicu u okrviru kompanije, gdje bi zaposleni, zajedno sa ostalim preduzećima i većinskim vlasnikom – državom, sarađivali na razvoju efikasnog modela poslovanja.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Za vikend pad temperature za 10 stepeni

Dejstvo talasa rekordnih temperatura od danas će postepeno slabiti i ovim se završava četvrti tropski …