Udarne vijesti

Ibrahimović ukida Odjeljenje za borbu protiv korupcije

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović predložio je Vladi novi predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kojim namjerava ugasiti dva odjeljenja – za borbu protiv korupcije i za unapređenje korporativnog upravljanja.

MKI je predlog pravilnika poslalo Komisiji za ekonomsku politiku Vlade, a iz priloga, u koje su “Vijesti” imale uvid, se vidi da je neko iz ovog resora grubo falsifikovao dopis Uprave za kadrove, navodeći da je ta instutucija tražila ukidanje ova dva odjeljenja iako to uopšte ne piše u njihovom orginalnom mišljenju.

Da bi odjeljenja bila ukinuta, potrebno je da Vlada usvoji ovaj predloženi pravilnik.

Odjeljenje za borbu protiv korupcije je prošle i ove godine podnijelo 15 prijava tužilaštvu zbog sumnji u nezakonito postupanje i kršenje zakona u prethodnom Ministarstvu saobraćaja i pomorstva kojeg je vodio Osman Nurković, kao i raznim upravama i preduzećima koja su u nadležnosti ovog resora. Prijavama koje istražuje novo specijalno državno tužilaštvo obuhvaćeno je više bivših i sadašnjih funkcionera od Nurkovića do direktora uprava i preduzeća. Ovo odjeljenje je zaustavilo ili izmijenilo više spornih javnih nabavki vrijednih više desetina miliona eura.

U prethodnom periodu resorom saobraćaja i državnim preduzećima iz ove oblasti većinom su upravljali kadrovi Bošnjačke stranke, čiji je sada Ibrahimović predsjednik. Dio prijava ovog odjeljenja odnosi se i na nekoliko visoko rangiranih članova te stranke, pa se postupak Ibrahimovića može smatrati osvetom zbog njihovog prijavljivanja tužilaštvu. Ukidanjem ovog odjeljenja biće spriječeno dalje istraživanje mogućih nezakonitosti bivše uprave i menadžmenta državnih kompanija, a može ometati i postojeće istrage tužilaštva.

Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja uvelo je novi sistem kvartalnog izvještavanja o radu i poslovanju 20 firmi iz nadležnosti ovog resora za vrijeme bivšeg ministra Mladena Bojanića. Odjeljenje je posredovalo između ovih preduzeća, a naročit uspjeh postiglo je formiranjem koordinacionog tima željezničkih kompanija, koji je riješio mnoge naslijeđene probleme i narušene odnose između ovih kompanija, te unaprijedio njihov rad.

U obrazloženju samog pravilnika nisu navedeni razlozi ukidanja ova dva odjeljenja, koja su u prethodnom periodu za svoj rad dobijala pohvale ministra Bojanića i sadašnjeg premijera Dritana Abazovića.

Ministarstvo kapitalnih investicija je na predlog pravilnika tražilo mišljenje od minstarstava javne uprave i finansija, kao i od Uprave za kadrove. Međutim, u prilozima poslatim Komisiji za ekonomsku politiku, nalaze se odgovori samo Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove, ali ne i mišljenje Ministarstva finansija. U obrazloženju mišljenja Ministarstva finansija, u koji su uvid imale “Vijesti”, navedeno je ono što im je poslalo Ministarstvo kapitalnih investicija – “Na osnovu sugestija Uprave za kadrove ukinuto je odjeljenje za korupciju (izostao dio “za borbu protiv) i odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja iz razloga što isti nijesu prepoznati Uredbom o načinu formiranja organizacionih jedinica.”

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Masakr na Cetinju: 11 mrtvih i 6 ranjenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro …