Udarne vijesti

Povoljan poslovni ambijent stvara se kroz blagovremen dijalog

Podgorica, 7. jul – Bolja saradnja između državnih organa i privrede u cilju stvaranja predvidljivog poslovnog ambijenta koji afirmiše jednake uslove za sve učesnike na tržištu neophodna je za uspješnu realizaciju postojećih ali i privlačenje novih investicija, saglasni su predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović i ministar finansija Aleksandar Damjanović. Oni su potpisali Memorandum o saradnji u okviru programa Američke privredne komore „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.
Kroz program „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“ akcenat se stavlja na uspostavljanje koordinisane saradnje koja će pomoći da se kompleksni problemi riješe na jasan i strukturiran način.

„U svakodnevnim aktivnostima naše članice se susreću sa brojnim izazovima i upravo kroz saradnju i kontinuiran dijalog želimo da ih identifikujemo i pomognemo u njihovom rješavanju. Smatramo da je posebno važna blagovremena uključenost poslovne zajednice prilikom koncipiranja regulative od značaja za poslovni ambijent, naročito u domenu finansijskog sistema i tehnologija, javnih prihoda i nabavki. Pored toga, nudimo pomoć i iskustvo naših članica prilikom kreiranja politika i mjera usmjerenih na predvidljivu i transparentnu poresku i carinsku politiku. Želimo da zajedno radimo na suzbijanju nelegalne trgovine i stvaranju predvidljivog poslovnog ambijenta koji afirmiše jednake uslove za sve učesnike na tržištu“, rekla je Vuksanović.

Ministar finansija rekao je da je potpisivanje Memoranduma potvrda namjere Ministarstva da unaprijedi i konkretizuje saradnju sa Američkom privrednom komorom, kao kredibilnim i važnim partnerom.

„Uvjeren sam da i dalje možemo da računamo na podršku u ostvarivanju razvojnih politika Ministarstva finansija. Opredjeljenje su nam transparentne, stabilne i održive javne finansije. Jedna od naših glavnih težnji je svođenje stope sive ekonomije na što je moguće manju mjeru, finansiranje važnih infrastrukturnih projekata u saobraćaju i energetici i kreiranje povoljnog ukupnog ambijenta za privlačenje kredibilnih investitora. Siguran sam da nam Američka privredna komora može pomoći da povećamo nivo američkih ulaganja, a mi sa naše strane nastojimo da uklonimo prepreke u poslovanju i kreiramo povoljniji biznis ambijent, uz poštovanje zakonskih okvira. Ministarstvo finansija stremi predvidivom i dosljednom vođenju javnih finansija, a težinu zadataka koji su pred nama, dodatno usložnjavaju aktuelna geopolitička dešavanja i prateći izazovi sa kojima se suočavamo na makro i mikro nivou. Stoga, nastavak saradnje sa pouzdanim partnerima svakako dodatno dobija na značaju u razvojnoj ekonomskoj perspektivi, u ovim izazovnim vremenima”, kazao je Damjanović.

Vuksanović je dodala da siva ekonomija ograničava mogućnosti privlačenja kvalitetnih investicija i lišava svako društvo ozbiljnih resursa za napredak.

„Manje sive ekonomije, vjerujem, znači više stranih investicija. U borbi sa sivom ekonomijom mogu pomoći ne samo mjere državnog aparata već i nove tehnologije, znanja i ljudski kapital. Sve to okuplja Američka privredna komora i spremni smo da u saradnji sa Vladom i resornim ministarstvima radimo na tome da crnogorsko društvo i ekonomija napreduju,“ zaključuje Vuksanović.

Potpisivanje Memoranduma sa Ministarstvom finansija je nastavak saradnje Američke privredne komore i Vlade Crne Gore započete 6. juna na događaju “Otvoreno sa Premijerom” kada je potpisan krovni Memorandum o saradnji na programu „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“. Američka privredna komora već je posebne Memorandume potpisala sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma. U narednom periodu u planu je potpisivanje Memoranduma i sa drugim relevantnim ministarstvima.
Cilj programa „Vladavina dijaloga“ Američke privredne komore je da doprinese predvidljivom i transparentanom poslovnom ambijentu koji je zasnovan na vladavini prava. Takvim okruženjem stvara se dobar osnov za privlačenje renomiranih investitora iz SAD-a i zapadno-evropskih zemalja. Njihovim dolaskom na crnogorsko tržište ne dobija se samo kapital, već i znanje i iskustvo, kao i sistem vrijednosti zasnovan na društveno-odgovornom poslovanju.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Masakr na Cetinju: 11 mrtvih i 6 ranjenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro …