Udarne vijesti

Izmjene Zakona o radu: Rad na daljinu, nomadi, ravnoteža privatnog i poslovnog života

Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izmjene i dopune zakona o radu: predstavnici Ministarstva rada, sindikalnih i poslodavačkih organizacija, Socijalnog savjeta i Uprave za inspekcijske poslove. Podrsku radnoj grupi pruzili su specijalista MOR-a za predviđene oblasti dr Najati Ghosheh i ekspert prof. dr Darko Božičić, sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja prisutnima se obratila državna sekretarka Edina Dešić, koja je istakla da svjedočimo jednom istorijskom trenutku i da smo pioniri jedne nove digitalne realnosti na tržištu rada.

Kako je pandemija ukazala na nedostatke sistemskog zakona, istakla je da je u tom pravcu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja pristupilo izmjenama i dopunama, relativno novog Zakona o radu, u cilju što hitnijeg odgovora na novonastale okolnosti. Tako je formirana Radna grupa na tripartitnoj osnovi, za koju je i organizovana ova radionica, a sve u cilju pronalaženja najboljih rješenja u oblasti rada a daljinu (teleworka), rada na platformama i rada digitalnih nomada, kao instituta koji nijesu do sada imali uporište u Zakonu, bar ne eksplicitno.

Dešić je naglasila da su sve ove forme rada, prema istraživanjima koja su globalno sprovođena od strane Medjunarodne organizacije rada, češće prisutne među populacijom mladih zaposlenih, koji imaju bolje IT vještine i koji su uglavnom nosioci promjena u društvu. Stoga u duhu ovog inovativnog entuzijazma, istakla je, važno je da u radu uvijek imamo na umu da u zakonskim okvirima omogućimo rad u skladu za novim zahtjevima tržišta i na taj način obezbijedimo formalizaciju rada svih onih koji trenutno nemaju formalno-pravno riješen svoj radni odnos i da obezbjedimo svim zaposlenima i u novonstalnoj realnosti dostojanstvene uslove rada na adekvatan način.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu predviđeno je i uvođenje normi vezanih za uspostavljanje ravnoteže između privatnog i profesionalnog života zaposlenih, u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali i međunarodnim standardima koji se odnose na zaposlene sa porodičnim obavezama, shodno Konvenciji MOR 156.

U tom pravcu i Evropska komisija pomno prati ove aktivnosti, jer je implementacija Zakona o radu jedno od zatvarajućih mjerila za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Stav Marka Milačića i Zlatka Vujovića: ,,Pad Vlade neizbježan.”

Podgorica ( Mediabiro) – Potpisivanje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve dovelo …