Udarne vijesti
plantaze

Đeljošaj izgubio spor, pa rebnuo žestok porez “Plantažama”

Kompanija “Plantaže” dobila je tužbu protiv Opštine Tuzi o spornom obračunu poreza na nekretnine za 2020, a Upravni sud je naredio administraciji Tuzi da ponovo obračuna iznos poreza u skladu sa Zakonom.

Međutim, administracija gradonačelnika Tuzi Nika Đeljošaja donijela je novo rješenje u kojem je iznos poreza veći za 53 hiljade od ranije utvrđenog i na taj iznos krajem prošle sedmice uvela novu blokadu računa.

Đeljošaj je juče “Vijestima” kazao da je Upravni sud osporio samo način na koji je određena vrijednost nekretnina za porez.

”Mi smo angažovali sudskog vještaka, dobili nalaz od njega i na osnovu toga usvojili novo rješenje i izdali rješenje koje je bilo nešto veće nego što smo mi bili odredili”, obrazložio je Đeljošaj.

Upravni sud je donio presudu kojom je usvojena tužba “Plantaža” i poništeno rješenje Glavnog administratora opštine Tuzi od 31. decembra 2020. godine koji je odbio žalbu kompanije protiv rješenja Uprave javnih prihoda opštine Tuzi od 4. novembra 2020. godine. Tim osporenim rješenjem iznos poreza je utvrđen na 624.378, a novim, nakon što su Tuzi izgubile spor, je povećan na 678.321 eura.

”Plantaže” su u tužbi, u koju su “Vijesti” imale uvid, navele da tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta nije urađena na zakonit način, da je vrijednost spornog zemljišta određena paušalno i visoko. Upravni sud u obrazloženju presude navodi da su osnovani navodi tužioca – “Plantaža”, da nadležni organ opštine nije pravilno utvrdio tržišnu cijenu poljoprivrednog zemljišta, da nije kao reper uzeo reprezentativni uzorak zemljišta.

Opština je kao uzorak za utvrđivanje vrijednosti navela slučajeve prodaje zemljišnih parcela od 400 do 800 kvadrata, a u jednom slučaju od sedam kvadrata, koje se ne mogu koristiti kao poljoprivredna zemljišta već služe za gradnju i okućnicu. Upravni sud može da obori ili potvrdi neka upravna akta oko kojih se vodi spor, ali ne ispravlja njihov sadržaj odnosno u ovom slučaju nije mogao da odredi visinu poreske obaveze, već samo da konstatuje da je nepravilno utvrđena i da se donese novo rješenje. Sud u samoj presudi nije naveo ni da je iznos utvrđenog poreza visok, ali je prihvatio te argumente “Plantaža” da je porez određen nepravilno – previsoko.

Međutim, nakon presude, Sekretarijat za finansije opštine Tuzi donosi novo rješenje, u ponovnom postupku, te utvrđuje porez na nepokretnost za 2020. godinu u iznosu od 678.321,45 eura. Kako je od “Plantaža” prošle godine naplaćen iznos od 624.378,18 eura, pokrenuta je prinudna naplata za sada uvećani dio od 53.943,27 eura.

”Plantaže” su pred Upravnim sudom pokrenule spor i protiv novog rješenja, ali to ne odlaže izvršenje i prinudnu naplatu.

Vijesti

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Masakr na Cetinju: 11 mrtvih i 6 ranjenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro …