Spašena posada jedrilice koja je lutala morem u blizini Bara

Pomorsko operativni centar Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama primio je poziv za opasnost u 21.30 časova od francuske jedrilice ”Đango”, dužine 12 metara sa dva člana posade, francuski i belgijski, koja se nalazila 17 nautičkih milja od luke Bar i ostala bez pogona.

Operateri Svetozar Bukelić i Milorad Krgović su uspostavili kontakt i sa iscrpljenim i uznemirenim članovima posade koordinirali i navodili spasilačke čamce SAR-1 sa posadom Jasmin Koković i Ekram Zaganjor, te SAR-3 sa posadom Stevan Asović i Marko Čejović.

U 23.10 časova jedrilica je uspješno uzeta u tegalj i uputila se ka graničnom prelazu u luci Bar, gdje je o svemu obavješten SGP- regionalni centar Jug i Mornaričko operativni centar MVCG.

Uvidom u VTMIS radaski sistem, vidjelo se da je jedrilica pokušavala da dođe do luke Bar ali usljed kvara motora i slabog vjetra ostala je da pluta u teritorijalnom moru Crne Gore.

Očekvan dolazak jedrilice u teglju u luci Bar je oko 0230 časaova, kada se uspješna akcija obustavlja.

Dan

Provjerite slična mjesta

Izabran novi Odbor direktora EPCG, nema Jokovića

Na vanrednoj Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore izabran je novi Odbor direktora u sastavu Ivan …