Udarne vijesti

Velika novina: Zašto kasne poreska rješenja za nepokretnost?

Građanima će u narednom periodu sa zakašnjenjem stići poreska rješenja za nepokretnost za ovu godinu. Do kašnjenja u pripremi rješenja, kako objašnjavaju iz Uprave lokalnih javnih prihoda, došlo je zbog potrebe da se stvore zakonski uslovi utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2022. godinu. Ustavni sud je u februaru ukinuo Uredbu o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti zbog čega su lokalne samouprave bile dovedene u situaciju da ne mogu da utvrđuju i vrše naplatu poreza na nepokretnosti. Zbog toga je izmijenjen Zakon o porezu na nepokretnosti čime su se stvorili uslovi da lokalne samouprave obračunavaju poreske obaveze.

– U ovoj godini utvrdili smo porez na nepokretnost za 1.267 pravnih lica, dok je za fizička lica donijeto 140.561 rješenje po osnovu poreza na nepokretnosti za objekte, a za porez na zemljište 36.617 rješenja. Tokom juna je uručen najveći broj rješenja za pravna lica, a rješenja za fizička lica su dostavljena Pošti, sa kojom je zaključen ugovor o uručenju rješenja, i očekuje se njihovo uručenje u narednom periodu. Od prije desetak dana su počele uplate poreza za ovu godinu, a zakonski rok za plaćanje je deset dana od dana uručenja rješenja, a druga rata treba da se plati do 31. oktobra. Nakon poziva svima koji su stekli imovinu da podnesu poreske prijave, ove godine je bio dobar odziv, što će smanjiti i broj eventualnih žalbi na uručena poreska rješenja. Pozivamo poreske obveznike da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbjegli dodatne troškove po osnovu sprovođenja postupka prinudne naplate, plaćanja kamata za neblagovremeno plaćanje i troškova postupka – poručuju iz Uprave.

Iz Uprave navode da su u prošloj godini obračunali 13.091.108 eura poreskih obaveza i od toga iznosa naplatili 12.704.442 eura. To znači da im je u prošloj godini ostalo neneplaćeno 386.666 eura poreskih obaveza. Ni u prošloj godini nisu odustajali od prinudne naplate.

– Shodno Zakonu o poreskoj administraciji, u 2021. godini smo intezivirali postupke prinudne naplate ako se poreske obaveze ne izmire u rokovima. Samo u prošloj godini donijeto je preko 13.000 rješenja o prinudnoj naplati neplaćenih poreza na nepokretnosti za tu i ranije godine – navode iz Uprave.

Dan

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Masakr na Cetinju: 11 mrtvih i 6 ranjenih

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šestoro …