Udarne vijesti

Građevinari traže više novca od države da bi završili pogođene radove

Vlada je usvojila Informaciju o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva sa smjernicama.

U Informaciji se navodi da se Ministarstvu finansija u prethodnom periodu obratilo više predstavnika izvođača u vezi problema sa nemogućnošću ispunjavanja ugovorenih obaveza o građenju zbog porasta cijena u sektoru građevinarstva.

Takođe, Uprava za saobraćaj i Uprava javnih radova su dostavile niz inicijativa koje su im upitili izvođači radova na spornim projektima u kojima obavještavaju naručioca da nijesu u mogućnosti da nastave radove po potpisanim ugovorima zbog drastičnog rasta cijena u sektoru građevinarstva i zahtijevaju hitne procedure izmjene istih ili će u protivnom biti prinuđeni na jednostrani raskid ugovora.

U Informaciji je istaknuto da bi raskidi ugovora za državu, kao investitora, bili skuplje rješenje, a opstanak izvođača direktno ugrožen, te da se hitno mora naći način koji bi omogućio nesmetanu realizaciju zaključenih ugovora. S tim u vezi, Vlada je zadužila niz organa kako bi se pokrenule procedure analiza zaključenih ugovora i našao model u cilju prevazlaženja nastalih problema.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

URA: Rušenje Vlade plod dogovora Đukanovića i Bečića, neka je srećno u oba doma

Sve sto se desilo večeras direktno je plod dogovora predsjednika DPS-a Mila Đukanovića i predsjednika …