Uze li novu ličnu: 10.000 besplatnih čitača uz novu eLK

Građani i građanke koji od danas podnesu zahtjev za izdavanje nove lične karte u jednoj od područnih jedinica MUP-a, ostvaruju pravo da apliciraju za besplatni čitač – uređaj za aktivaciju certifikata u elektronskoj ličnoj karti (eLK) koji omogućava pristup elektronskim uslugama javne uprave. U ovu svrhu opredijeljeno je 7.000 hiljada čitača, dok će dodatnih 3.000 hiljade čitača za eLK, tokom posebnih radionica, biti dodijeljeno zajednicama koje su najviše izložene riziku od marginalizacije – uključujući osobe s invaliditetom, starije sugrađane, samohrane roditelje, RAI populaciju, ali i mlade preduzetnike i žene preduzetnice, te studente koji žive u studentskim domovima.

Besplatni čitači su, kao vid podrške postojećim i razvoju novih elektronskih usluga javne uprave i u cilju povećanja efikasnosti u pružanju usluga građanima i privredi, obezbijeđeni u partnerstvu Ministarstva javne uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i UNDP-a, uz finansijsku podršku Evropske unije u Crnoj Gori.

Prilikom apliciranja za izdavanje eLK, uz potvrdu dobijate i flajer sa QR kodom, čije skeniranje vodi do kratkog upitnika. Nakon što popunite upitnik, u povratnom e-mejlu dobijate potvrdu koja sadrži lično ime i broj zahtjeva za izdavanje eLK uz koje, prilikom preuzimanja eLK, dobijate i besplatni čitač.

Digitalne usluge dostupne su 24 sata dnevno, a građani Crne Gore neke administrativne poslove već mogu obaviti od kuće. Tako se u nekoliko klikova može podnijeti zahtjev za izdavanje i dostavljanje trajnog izvoda iz registra rođenih, kao i uvjerenja o prebivalištu i državljanstvu, te podnijeti zahtjev za promjenu adrese prebivališta i dobiti elektronsko uvjerenje da lice nije osuđivano.

Uz postojeće e-usluge, od kojih su pojedine odranije bile dostupne građanima, u planu je uvođenje novih elektronskih usluga javne uprave koje će dodatno olakšati život građanima, koji više neće morati da izlaze s posla i čekaju u redovima da bi podnijeli zahtjev za izdavanje potrebnih dokumenata.

Građani Crne Gore u narednom periodu, putem interneta moći će da:

izvrše uvid u registar novčanih kazni i izvrše online plaćanja,
plate porez na nepokretnosti, kao i da prijave i zakažu termin za vjenčanje (u početku samo na teritoriji Glavnog grada),
studenti i đaći moći će da se prijave za smještaj u studentski, odnosno đački dom,
a planirano je i da se elektronski upis, koji je za sada moguć samo u državnim vaspitno-obrazovnim ustanovama, proširi i na privatne vrtiće i fakultete.
Prednosti e-uprave uključuju smanjenje vremena, truda i troškova za građane, efikasnije pružanja usluga i veće zadovoljstvo građana, povećanje informatičkih vještina korisnika i stvaranje novih poslovnih prilika. U prilog tome govore rezultati istraživanja UNDP-a o nivou digitalnog angažovanja građana, trenutnoj ponudi e-usluga, njihovom korištenju i interesovanju za nove e-usluge – koji pokazuju da 52% građana i 64% preduzeća imaju povjerenja u e-usluge javne uprave.

Elektronske usluge smanjuju administrativni i birokratski posao, a građani više neće morati da prilažu dokumenta iz službenih evidencija, kao što su izvodi iz matične knjige rođenih ili uvjerenje o državljanstvu, već će ih državni organi i organi lokalne samouprave međusobno razmjenjivati. U praksi to znači, da će se dolazak na šalter, papirni izvodi i direktni kontakti sa službenicima u budućnosti značajno smanjiti.

Pored građana, uštede će biti ostvarene i u privredi, i to ne samo u novcu, već i u vremenu zbog olakšanih procedura, pošto će postupci u određenoj mjeri biti automatizovani. Tako je uz novu eLK već moguće osnivanje privrednog društva – što novim privrednicima ubrzava proces osnivanja kompanije.

Razvoj inkluzivnog i otpornog digitalnog sistema, koji će povećati kvalitet poslovnih procesa postojećih javnih službi i pomoći u planiranju novih e-usluga prilagođenih korisnicima – zadovoljiće sadašnje i buduće potrebe građana i privrede, koji očekuju transparentne, pristupačne i kvalitetne usluge javnog sektora.

Dodjela 10.000 čitača elektronskih ličnih karata građanima, omogućena je kroz projekat “E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19”, koji finansira EU, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …