Viele Euro Geldscheine

PUNA KASA: Prihodi budžeta veći za 84,7 miliona od planiranih

PRIHODI BUDŽETA u periodu januar – maj 2022. godine iznosili su 753,3 mil. € ili 14,2% procijenjenog BDP-a i veći su za 124,2 mil. € ili 19,7% u odnosu na isti period 2021. godine, dok su u odnosu na planirane veći za čak 84,7 mil. € ili 12,7%. Prihodi za 5 mjeseci tekuće godine su veći i u odnosu na uporedni period 2019. godine za 72,7 mil. € ili 10,7%. Rast prihoda dijelom je rezultat uvećanja raspoloživih dohodaka, kao i značajnog uvoza i povećanih cijena artikala, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Trend dobre naplate po osnovu PDV-a i akciza je nastavljen, pri čemu su prihodi od PDV-a veći u odnosu na planirane za 76,3 mil. € ili 31,2%, dok su prihodi od akciza veći za 11,2 mil. € ili 13,1%. U odnosu na pet mjeseci 2021. godine, prihodi od PDV-a su veći za 102,6 mil. € ili 46,9%, dok su prihodi od akciza veći za 20,7 mil. € ili 27,1%.

Pored navedenog, kategorija porez na dobit pravnih lica takođe bilježi značajan rast u poređenju sa planom u iznosu od 12,4 mil. € ili 20,8% što je pored dobrih rezultata iz poslovne 2021. godine pokazatelj i visokog stepena poreske discipline. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 19,3 mil. € ili 36,6%.

S druge strane, niža realizacija u iznosu od 10,8 mil. € ili 22,8% zabilježena je kod prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica prevashodno usljed činjenice da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još uvijek nisu realizovani.

Takođe, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 8,8 mil. € ili 5,4%, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 33 mil. € ili 17,6%, a kao rezultat ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Međutim, kako je bilo i očekivano, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su veći u odnosu na uporedni period 2021. godine za 9,1%, prvenstveno kao posljedica toga što se povećanjem minimalne zarade povećala i osnovica za obračun.

Prihodi budžeta u maju 2022. godine iznosili su 154,7 mil. €, što je za 13,3% (18,1 mil. €) više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na plan više za 10,0% (14,1 mil. €).

IZDACI BUDŽETA u periodu januar – maj 2022 iznosili su 789,9 mil. € ili 14,9% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 71,5 mil. € ili 8,3%. U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su niži za 2,1 mil €, odnosno 0,3%.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru Tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i Rezerve čine 91%, dok kapitalni budžet čini 9%. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na niže izvršenje kod Transfera za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda PIO i Fonda za zdravstvo, Transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru u okviru budžeta Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete, Ministarstva sporta i mladih, Fonda za obeštećenje, kao i Tekuće budžetske rezerve.

Kada je u pitanju Kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 73,29 mil.€ i izvršenje je niže od plana za cca 25 mil.€, odnosno 25%. Najznačajnije izdvajanje u okviru Kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta autoputa u iznosu od 41,4 mil € što je za cca 7 mil €, odnosno 14% niže od plana.

Izdaci budžeta u maju 2022. godine iznosili su 149,1mil € i niži su u odnosu na plan za 27,4 mil €, odnosno 15,5%, kao i u odnosu na maj 2021. godine za 7 mil €, odnosno 4,5 % što je generisano prije svega nižim izdvajanjima za Transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, Transferima za socijalnu zaštitu, kao i Kapitalnim izdacima.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršena plaćanja, u maju je ostvaren budžetski suficit od 5,6 mil €, odnosno 0,1% BDP-a, što je u odnosu na plan (kojim je bilo planirano ostvarenje deficita od 35,9 mil€) bolji rezultat za 41,5 mil €. Posmatrajući ukupni rezultat u dosadašnjem periodu januar-maj 2022. godine, kumulativni budžetski deficit iznosi 36,5 mil €, odnosno 0,7% BDP-a, i niži je od plana za 156,2 mil €, odnosno 81,0. U odnosu na isti period prethodne 2021. godine, budžetki deficit je niži za 126,3 mil€, odnosno 77,5%.

Provjerite slična mjesta

Kovač: Formiranje političkog pokreta u toku

“Vidim prostor za političko angažovanje, proces formiranja političkog pokreta je u toku. Vremenska odrednica je …