Udarne vijesti

Važno saopštenje Vlade u vezi HE “Komarnica”

Vlada je usvojila Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica i prihvaćen Ugovor o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije.

U diskusiji je posebno naglašeno da će konačna odluka o izgradnji biti donijeta tek nakon izrade Elaborata o uticaju na životnu sredinu, kao i da će javni interes biti zaštićen zabranom ugovaranja bilo kojeg modela koji ugrožava 100% vlasništva nad objektom buduće hidroelektrane. Ugovorom je predviđeno da Vlada prenosi na „Elektroprivredu Crne Gore“ pravo korišćenja vodotoka Komarnice i korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim Ugovorom, Planom realizacije, vodnom i upotrebnom dozvolom.

Period koncesije je 30 godina od početka glavnih radova, a Ugovor se realizuje u tri faze.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

DEMOKRATE: Sjutra mogu početi pregovori o formiranju nove vlade

Pregovori o formiranju nove vlade na osnovu izborne volje građana od 30. avgusta 2020. godine …