SKANDAL: Od EPCG dobio otpremninu i naknadu od 67 hiljada eura, pa angažovan na ugovor o djelu

Dugogodišnji sekretar Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Milivoje Vujačić u martu ove godine angažovan je u toj državnoj kompaniji na ugovor o djelu.

Vujačić je krajem avgusta prošle godine podnio zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa u EPCG.

Sporazum je potpisan i na ime otpremnine Vujačiću je isplaćeno 61.887 eura. On je dobio još 3.351 euro na ime „naknadu štete“ zbog neiskorišćenih 30 dana odmora za 2020. godinu, ali i 2.122 eura za 19 dana neiskorišćenog odmora u 2021. godini.

Čitalac je portalu PRESS dostavio Ugovor o djelu Vujačića, koji je potpisan 28. marta 2022. godine.

U tom ugovoru piše da je Vujačić angažovan u Radnom tijelu za razmatranje modela i postupka otuđenja sopstvenih akcija EPCG, kao i analizu učešća EPCG u kapitalu Prve banke Crne Gore, u kojoj je pojedinačno najveći akcionar Aco Đukanović, brat predsjednika države Mila Đukanovića.

Evidentirano je da je poslenik angažovan na period od 1. aprila do 30. septembra 2022. godine.

Vujačiću je obezbijeđena i mjesečna nadoknada u iznosu od 60 odsto prosječne neto zarade u kompaniji.

PRESS

Provjerite slična mjesta

Vlada će pomoći bivšim radnicima KAP-a da ostvare pravo na penziju

Vlada Crne Gore odlučila je da se bivšim zaposlenima KAP-a koji su nastavili da rade …