Duplo skuplji zakup lokacija za kućice na Bojani

Vlada je juče dala saglasnost na novi cjenovnik početnih naknada za korišćenje/ zakup morskog dobra, a koji su prethodno usvojile Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem i Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Vlade.

  • Cjenovnikom iz 2019. godine predviđeno je zoniranje morskog dobra u svim primorskim opštinama i to prema stepenu uređenosti, atraktivnosti i infrastrukturnoj opremljenosti. U međuvremenu došlo je do izgradnje novih turističkih kompleksa i kupališta, dok su neke postojeće lokacije postale izuzetno atraktivne, kako turistima, tako i crnogorskim građanima. U tom smislu se pristupilo izmjenama i dopunama cjenovnika kako bi se postigla pravilna i potpuna valorizacija svih lokacija u zoni morskog dobra, na način što će Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ubirati prihode srazmjerno njihovom ekskluzivitetu koji je u međuvremenu porastao, pa su i ekonomski benefiti mnogo veći za zakupce – navedeno je u obrazloženju.

Cijene za već zakupljena kupališta i privremene objekte za koje je sa JP za upravljanje Morskim dobrom zaključen ugovor o korišćenju, neće se mijenjati do kraja 2023. godine do kada važe Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, odnosno Atlas crnogorskih plaža i kupališta.

U dokumentu se navodi da su svi ugovori o zakupu privremenih lokacija za postavljanje kućica na rijeci Bojani istekli, zbog čega će biti raspisan javni poziv i to isključivo za period važenja Programa privremenih objekata, odnosno do kraja 2023. godine.

Prema važećem cjenovniku, početna naknada za sve objekte na Adi Bojani iznosi: za kućice do 35 m² – 10 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 15 eura, povećanje po m² od 61 do 100 m² – 25 eura, povećanje preko 100 m² – 35 eura.

Novim cjenovnikom uvedene su dvije zone. U ekskluzivnoj zoni: za kućice do 35 m² zakup je 20 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 30 eura, povećanje po m² od 61 do 100m² – 50 eura, povećanje preko 100 m² – 70 eura. U drugoj zoni: za kućice do 35 m² cijena – 15 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 22,5 eura, od 61 do 100 m² – 37,50 eura, doke j za objekte veće od 100 kvadrata cijena je 52,50 eura po kvadratnom metru.

Naknada za korišćenje privremenih objekata na Bojani zavisi od površine, namjene i vrste. Cijena za montažne ribarske kuće (7,5 eura m²) se primjenjuje za obračun godišnje naknade za montažne objekte do 35 m2 u slučaju da korisnik posjeduje dozvolu za bavljenje ribolovom i za ribolov kao privrednu djelatnost. Dodatno, za platformu, terasu u prvoj zoni treba platiti (po kvadratnom metru) šest eura, a u drugoj pet, dok vez sa nadstrešnicom košta 400 eura, odnosno 350 eura.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Prekinuti pregovori o formiranju vlade u Francuskoj: Posvađali se oko fotelja

Novi ljevičarski savez, koji je pobijedio na parlamentarnim izborima u Francuskoj, suočava se s testom …