Crna Gora bi se mogla suočiti sa tužbama Rusa

Stručnjaci upozoravaju da bi se Crna Gora mogla suočiti sa tužabama zbog zamrzavanja imovine ruskim državljanima u našoj državi. U prethodnom periodu zamrznute su nekretnine desetinama Rusa u našoj državi.

Advokat Veselin Radulović kazao je u izjavi za Dan da nije siguran da je u slučaju zamrzavanje imovine ruskih državljana u Crnoj Gori sve urađeno u skladu sa propisima, te da ukoliko ne bude država se može suočiti sa tužbama.

Crna Gora mora poštovati međunarodne obaveze, ali pri preduzimanju mjera i donošenju opštih i pojedinačnih akata mora voditi računa o poštovanju pravnog poretka, Ustava i zakona. Dakle, jedno je opravdana osuda ruske agresije na suverenu državu i preduzimanje mjera u skladu sa međunarodnim obavezama, uključujući i uvođenje sankcija. Ali, pri donošenju ovakvih akata mora se poštovati Ustav, zakon i pravni poredak uopšte. Nijesam siguran da je u ovom slučaju to ispoštovano. Prvo, objavljeno je da je rješenja o zamrzavanju imovine ruskim državljanima donijela Uprava za katastar i državnu imovinu – kaže Radulović.

Tajni podaci o zamrznutoj imovini

Prema nezvaničnim saznanjima “Dana”, Ministarstvo vanjskih poslova će najvjerovatnije proglasiti tajnim podatke o ruskim državljanima kojima je imovina zamrznuta u Crnoj Gori.

Iz ovog vladinom resora juče nijesmo mogli dobiti potvrdu te informacije.

Poručuje da detalje i pravni osnov za ta pojedinačna rješenja nijesmo čuli, a takve mjere po pravilu se mogu donijeti samo na osnovu odluke suda jer tzv. zamrzavanje imovine u pravnom smislu podrazumijeva zabranu otuđenja i opterećenja imovine, što je značajno ograničenje jednog od osnovnih ljudskih prava.

– Po Ustavu Crne Gore, ali i po Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno Protokolu 1 uz Konvenciju koji garantuju pravo na neometano uživanje imovine, miješanje u ova prava mora biti usaglašeno sa principom zakonitosti i sa sredstvima razumno proporcionalnim mora težiti legitimnom cilju koji treba biti postignut. Na ova rješenja ruski državljani imaju pravo žalbe, a ako im žalba eventualno bude odbijena, što se možda može i očekivati jer će o žalbi odlučivati Ministarstvo finansija koje je dio izvršne vlasti po čijem nalogu su rješenja i donesena, oni mogu da pokrenu upravni spor pred Upravnim sudom. U slučaju da sud utvrdi da je imovina bila zamrznuta nezakonito, država će morati platiti sudske troškove, ali može se suočiti i sa novim tužbama za naknadu štete. U tim slučajevima i sud bi bio na svojevrsnom ispitu nezavisnosti jer ne bi bilo neočekivano da bude izložen, manje ili više direktnom političkom pritisku da donese odluku u skladu sa interesima vlasti i opštim međunarodnim obavezama koje je država preuzela, ali ih sprovodi na način koji je sporan sa aspekta zakonitosti – istakao je Radulović.

Advokat Željko Braletić pojašnjava u izjavi za “Dan” u sudskom postupku stranac ili strano pravno lice, može ostvariti naknadu štete koju bi pretrpio usled nemogućnosti korišćenja, Ustavom i zakonima garantovanih vlasničnih prava na stvarima koje ima u svojini a koje se nalaze na teritoriji Crne Gore.

– To bi moglo imati dodatne posledice i međunarodne implikacije, jer ako bi stranac izgubio imovinu u Crnoj Gori to bi učinilo upitnim i njegov boravak u Crnoj Gori… – navodi Braletić, dodajući da je jedan od uslova za boravak stranaca u našoj zemlji posjedovanje imovine.

On kaže da niko ne može biti lišen ili ograničen prava svojine, osim kada to zahtijeva javni interes, uz pravičnu naknadu.

Citirajući crnogorske propise, Braletić objašnjava da za oduzimanje ili blokiranje imovine stranaca mora postojati pravni osnov predviđen Ustavom i zakonima.

Dan

Provjerite slična mjesta

Bivši radnici “Vektra Boke” organizuje protestni skup 15. jula

NVO Udruženje radnika “Vektra Boka” organuzuje protestni skup u ponedjeljak, 15. jula, u 19 sati, …