Vlada planira da u 2022. godini zaposli čak 661 službenika

U toku 2022. godine planira se zapošljavanje 661 državnog službenika, odnosno namještenika, od čega 327 na neodređeno vrijeme i 334 na određeno vrijeme. To se navodi u informaciji o primjeni instituta kadrovskog planiranja koju je usvojila Vlada.

OBIM POSLA
Zbog obima posla Upravi prihoda i carina biće potrebno da se zaposli čak 152 službenika od kojih 47 na neodređeno, a 105 na određeno, Ministarstvu finansija 85 od kojih na neodređeno 57, a 28 na određeno.

Upravi za inspekcijske poslove je potrebno 122 radnika od kojih 117 na određeno, a četiri na neodređeno, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je neophodno 30 radnika od kojih 28 na neodređeno, a dva na određeno, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija 28 radnika od kojih su svi na neodređeno.

U Ministarstvu kapitalnih investicija je predviđeno zapošljavanje 29 lica od kojih na neodređeno 18, a na određeno 11, a u Ministarstvu vanjskih poslova 25 od kojih 18 na neodređeno, a sedam na određeno, Ministarstvu javne uprave je potrebno 17 službenika od kojih osam na određeno, a devet na neodređeno.

U Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava biće zapošljeno sedam ljudi od kojih pet na određeno, u Upravi za katastar i državnu imovinu 12 od kojih je 11 na neodređeno.

U Upravi javnih radova predviđeno je da se zaposli 15 osoba od kojih 10 na određeno, a pet na neodređeno. Upravi za šume je potrebno 11 službenika od kojih devet na neodređeno, a dvoje na određeno, Upravi za ugljovodonike osam osoba od kojih su svi na neodređeno.

U Ministarstvu odbrane je potrebno zaposliti samo troje na određeno, a u Ministarstvu zdravlja šestoro od kojih petoro na neodređeno, a u Ministarstvu prosvjete sedmoro od kojih su svi za stalno.

POLITIČKA NAMJEŠTENJA
U tu brojku su, prema saznanjima Pobjede, uključena i politička namještenja u Vladi koja se već obavljaju shodno dogovorima nove parlamentarne većine. Upravo zbog toga većina ministarstava još uvijek nije imenovala direktore direktorata jer se čekaju spiskovi imena kandidata od nove parlamentarne većine, uključujući i kadrove Demokratske partija socijalista.

Institut kadrovskog planiranja regulisan je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima Uredbom o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima predviđeno je da se, u cilju upravljanja kadrovima u državnim organima, donosi kadrovski plan kojim se planira broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada Vlade.

Kadrovski plan se donosi za kalendarsku godinu, u roku od 30 dana od dana donošenja Zakona o budžetu, a sadrži projekcije za naredne dvije godine. Postupak izrade Kadrovskog plana za 2022. godinu sproveden je kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju , a Uprava za kadrove je državnim organima pružila pomoć prilikom unosa podataka za pripremu Kadrovskog plana kroz CKE, navodi se u vladinoj informaciji.

Uprava za kadrove je zatražila od organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore da do 28. marta 2022. godine dostave nacrte kadrovskih planova za 2022. godinu.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Predstavnik Ministarstva javne uprave, Jovan Kljajić, dobitnik prestižne IVLP Impact Award nagrade za 2024. godinu

Sa ponosom objavljujemo da je predstavnik Ministarstva javne uprave, Jovan Kljajić, dobitnik prestižne IVLP Impact …