Ramusović: Otvoreno dešavanje

Piše: Meliha Meli Ramusović

Šta se dešava kada jedna država umisli da je njen posao da štiti građane od sebe samih?
Naročito od razumskih sebe.

Pa još uz to uporno njeguje kult ličnosti.
I to ličnosti sa vrlo izraženim apetitom za rizik. I onim još izraženijim, za slavom koju će istorija pamtiti.

Dešava se onda javnost zaštićena od realnosti .
Dešava se društvo kojim upravlja operativni tabloidizam. Društvo kojim ne vladaju institucije, već skandali, presovi i dvorski stresovi.

Dešava se i narod koji, opčinjen spektaklom, simbole moći pogrešno doživljava kao moć samu. Omogućavajući tako da, bez kontrole, caruje stvarna, podsvjesna moć zalutalog društva.

Dešava se bestidno samopromoterstvo koje pod plaštom visokih ideja istorije, nacije i vjere uporno bankrotira društvenu odgovornu politiku.
Jer, dešava se munjeviti debakl tolerancije, pristojnosti i dostojanstva javne riječi.
U krajnjem ishodu, debakal i same demokratije (uz nategnutu pretpostavku da je demokratije ikada mentalitetski tu i bilo).

Sve u svemu, dešava se balkanska država .
Dešavaju nam se, naime.
One velike i one male. I one, u očima velikih, slučajne.
Otvoreno se dešavaju.

A na sve to, dešava se i ironija jednog pobrkanog svijeta koji nas tjera u više Balkana, ne bi li nas opet (samo sada na većem nivou), spasio od nas samih.

Balkanskih.

Skala radio

Provjerite slična mjesta

MITROVIĆ: Do kraja godine značajne promjene u upravljanju otpadom u Crnoj Gori

Zakon o upravljanju otpadom predstavlja prekretnicu za Crnu Goru jer postavlja temelje za smanjenje otpada, …