Damjanović: Jednokratna novčana pomoć za novorođenčad će biti isplaćena

Jednokratna novčana pomoć za novorođenčad će biti realizovana – kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović na sjednici Vlade koja je u toku.

On je, kako je naveo, zbog spekulacije i neodgovornih izjava bivše administracije, te očajničkih pokušaja da “nezakonite stvari” koje su novoj Vladi ostale “pokušaju da pravdaju jeftinim populističkim krikovima” pripremio kratku usmenu informaciju.

Prethodna administracija je još 8. aprila donijela zaključke kojima je prethodna Vlada usvojila informaciju o potrebi uvođenja jednokratnog novčanog davanja za novorođenčad. Tada je zaduženo Ministarstvo ekonomskog razvoja da u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom finansija i socijalnog staranja pripremi uputstvo za realizaciju ove mjere. Bivša vlada je dala saglasnot da se sredstva potrebna za realizaciju ove mjere obezbijede iz tekuće budžetske rezerve, preusmjeravanjem odgovarajuće pozicije shodno specifikaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Radi se o sredstvima od oko 5 do 5,8 miliona eura – precizirao je Damjanović.

Istakao je da “kada je prethodna Vlada donijela ove zaključke ništa nije bilo što joj je smetalo da ih i realizuje”.

Naravno, na pamet im nije palo da ih realizuju, nego su to ostavili da bi pokušali preko najranjivije populacije ili preko nečega do čega nam je svima stalo stiču jefitine političke poene i niti su pripremili uputstvo za realizaciju mjera, a imali su prostora i vremena, niti su izvršili obavezu koja je ostala ovoj Vladi – rekao je Damjanović.

Na početku su, dodaje, rekli da su spremni kao odgovorni ljudi sve konstituisane zakonske obaveze prethodne Vlade, koje, prema njegovim riječima, namjerno nisu izmiravane, izmire – “do zadnjega centa”.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Pripremljen Nacrt Fiskalne strategije 2024-2027. godine, javna rasprava do 7.avgusta

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne …