Vojinović sa Vukovićem: OŠ “Vladimir Nazor”, nova škola, prevoz učenika…

Ministar prosvjete, Miomir Vojinović u prostorijama Ministarstva, sastao se sa predstavnicima Glavnog grada, na čelu sa gradonačelnikom, dr Ivanom Vukovićem. Sastanku su prisustvovali i državni sekretar Zejnel Klimenta i savjetnica u Službi investicija u Ministarsvu prosvjete, Vesna Krivokapić, kao i sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Miljan Barović, sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport, Ana Medigović, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, Srđan Raičević, direktor Direkcije za imovinu, Mladen Ilić i rukovoditeljka Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, Ivona Međedović.

Glavna tema sastanka bila je intenziviranje svih aspekata saradnje Ministarstva prosvjete sa Glavnim gradom, koji su značajni za oblast prosvjete.

Ministar Vojinović zahvalio se gradonačelniku i svim predstavnicima Glavnog grada na posjeti, ali i na brojnim projektima i aktivnostima koje su usmjerene isključivo na korist i opštu dobrobit učenika i obrazovnog sistema uopšte. Takođe, ministar je aposrofirao značaj ovog i svih budućih sastanaka na kojima će se, kroz otvoren dijalog, zajednički težiti rješavanju aktuelnih problema u prosvjeti.

Gradonačelnik dr Ivan Vuković je potvrdio da ovaj sastanak implicira buduću saradnju na najvišem nivou, te da će aktivnosti koje su u nadležnosti Ministarstva, a koje su u opštem interesu djece i društvene zajednice imati punu podršku Glavnog grada.

Sagovornici su se složili da se goruća pitanja na koja se u budućem periodu treba fokusirati tiču infrastrukturnih rješenja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor”, kao i planova opremanja objekta škole u Tološima, čiji radovi su privedeni kraju. U tom smislu, savjetnica u Službi investicija Ministarstva prosvjete, Vesna Krivokapić, je iznijela stručnu prezentaciju koja se odnosi na ispunjavanje urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju novog školskog objekta „Vladimir Nazor”, te na izradu projekta u skladu sa zakonskom regulativom, čija će realizacija otpočeti već narednih dana.

Ministar Vojinović je izrazio zahvalnost na novčanoj pomoći iznosu od 50.000,00 eura koju je Glavni grad izdvojio za prevoz učenika ove škole, u prethodnom periodu.

Kada je u pitanju škola koja se gradi u Tološima, ministar Vojinović je istakao da će, cijeneći značajnu donaciju kompanije „Bemax”, u četvrtak obići novoizgrađenu školu sa predstavnicima ove kompanije, te da su u toku ubrzane procedure opremanja i izvođenja svih završnih radova, kako bi se stvorili uslovi da škola počne sa radom 1. septembra.

Na sastanku su otvorene i druge teme koje se tiču unapređenja infrastrukturnih uslova u školskim objektima, prevoza učenika u ruralnim područjima, kao i mogućnostima za intenzivniju saradnju opštinskih ustanova kulture sa osnovnim školama i vrtićima. U ovom kontestu, dogovorena je saradnja Glavnog grada sa upravama škola i Savjetom roditelja, kako bi se što preciznije identifikovali problemi, i zajedno sa nadležnim organom, odnosno Ministarstvom prosvjete, definisao dinamičan plan njihovog rješavanja.

Provjerite slična mjesta

Nagrađuju turiste koji koriste javni prevoz, mogu dobiti besplatnu kafu ili kartu za muzej

Danska prijestolnica Kopenhagen pokrenula je nova inicijativa kojom želi “natjerati” turiste da više koriste ekološke …