U budžetu nedostaje oko 40 miliona za socijalna davanja

Da je budžet za tekuću godinu loše projektovan i u oblasti socijalne politike, ukazali su podaci da će za finansiranje samo tri linije: dječji dodaci, obeštećenje majki sa troje i više djece i usklađivanje penzija, biti potrebno dodatnih između 35 i 40 miliona eura u odnosu na ono što je projektovano.

Podatke je juče saopštio ministar finansija Aleksandar Damjanović na konsultativnom saslušanju u Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje na temu aktuelne situacije u oblasti socijalne politike, koje je, kako je objasnio predsjednik Odbora dr Srđan Pavićević, organizovano jer se u prethodnih godinu i po to tijelo, prvenstveno zbog izbjegavanja bivšeg ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića, nije uopšte bavilo socijalnim politikama.

Ministar Damjanović je, fokusirajući se na fiskalni uticaj servisiranja obaveza koje ima Vlada u odnosu na važeći zakonski okvir, između ostalog apostrofirao i usklađivanje penzija kao socijalnu kategoriju. Prema njegovim riječima, kroz izmjenu formule za usklađivanje penzija, do sada je došlo do usklađivanja izazvanog prvenstveno povećanjem minimalne zarade, a da od 1. septembra treba da se poveća i minimalna penzija na 200 eura.

Pošto će doći do još jednog usklađivanja na jesen, koje će zavisiti od kretanja bruto zarada i stope inflacije, a imajući u vidu da imamo inflaciju koja može da pogura, primjenom te formule, još naprijed penzije, ukupna izdvajanja za penzije će biti 20-ak miliona eura veća u odnosu na plan – kazao je Damjanović.

Prema njegovom mišljenju, i to usklađivanje nije dovoljno jer su inflacija i troškovi života, pogotovo u potrošačkoj korpi penzionera, mnogo veći od zvaničnih podataka, pa se, kako kaže, mora aktivno razmišljati da se nađe model prilikom rebalansa budžeta da se stvori dodatni prostor za pomoć penzionerima.

Drugi akt koji stvara fiskalne izazove je Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece. Za tekuću budžetsku godinu su namijenjena sredstva od oko 24 miliona eura, a imajući u vidu da se tek sada može govoriti o broju korisnica, jasno je da će biti potrebno dodatnih desetak miliona eura za tekuću budžetsku godinu, u odnosu na ono što je planirano – rekao je Damjanović.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Otvorena e-mail adresa za provjeravanje uplaćenih doprinosa

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, formiralo …